User Tools

Site Tools


101-ho-ng-v-nh-giang-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-ho-ng-v-nh-giang-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Hoàng Vĩnh Giang</​b>​ (sinh 1946) là một nhà hoạt động thể thao nổi tiếng tại Việt Nam. Ông hiện là Phó chủ tịch Ủy ban Olympic châu Á, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam. Ông được Nhà nước Việt Nam trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động vì những đóng góp của ông đối với nền thể thao Việt Nam và là người đầu tiên trong ngành Thể dục thể thao được phong tặng danh hiệu này.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Ông sinh năm 1946 tại Hà Nội. Cha ông là Giáo sư Hoàng Minh Giám <sup id="​cite_ref-cand_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ cháu ngoại của đại thần nhà Nguyễn Cao Xuân Dục. Gia tộc của ông có truyền thống nhiều đời đỗ khoa bảng, giữ chức vụ cao và đã có đến hai Thượng thư Bộ lễ.
 +</​p><​p>​Ông vốn có năng khiếu thể thao, thời trẻ là vận động viên thi đấu chuyên nghiệp và từng là kỷ lục gia nhảy cao của Việt Nam.<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Ngoài hoạt động thể thao, ông còn là Phó chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Trung (trung ương), Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Trung Hà Nội.
 +</p>
 +
 +<p>Do những đóng góp của mình đối với thể thao Việt Nam, ông đã được trao tặng:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Danh hiệu Anh hùng Lao động (2006).</​li>​
 +<​li>​Danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú (2010)<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​li>​
 +<​li>​Huân chương Lao động hạng Nhì (2004)</​li>​
 +<​li>​Huân chương Lao động hạng Nhì (Lào, 2010)<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​li></​ul>​
 +<​p>​Ông lập gia đình 2 lần. Cuộc hôn nhân đầu tiên sớm tan vỡ do sự khác biệt tính cách giữa 2 người. Người vợ thứ hai của ông là bà Trương Thị Ngọc Lan, huấn luyện viên đội nhảy cầu của Việt Nam.<sup id="​cite_ref-cand_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1328
 +Cached time: 20181011124310
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.024 seconds
 +Real time usage: 0.031 seconds
 +Preprocessor visited node count: 158/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 744/2097152 bytes
 +Template argument size: 21/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1736/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​14.901 ​     1 -total
 + ​68.48% ​  ​10.204 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​30.78% ​   4.586      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 + ​22.70% ​   3.382      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1484918-0!canonical and timestamp 20181011124310 and revision id 40245943
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-ho-ng-v-nh-giang-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)