User Tools

Site Tools


101-h-v-n-tr-c-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-h-v-n-tr-c-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Vân Trục</​b>​ là một hồ nước ngọt, thuộc loại hình hồ thủy lợi, toạ lạc tại xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Hồ có diện tích 172 ha và độ sâu trung bình là 7 m. Ngoài việc giữ chức năng là hồ thuỷ lợi, lấy nước phục vụ tưới tiêu thì hồ Vân Trục còn được khai thác để nuôi thủy sản nước ngọt.
 +</p>
  
 +<​p>​Hình thức nuôi thủy sản ở đây là nuôi quảng canh, không cho ăn mà tận dụng nguồn thức ăn sẵn có trong hồ. Theo số liệu thống kê, hàng năm sản lượng thuỷ sản khai thác bình quân đạt 10-15 tấn, năng suất thấp khoảng 80 kg/ha, tỷ lệ cá thu lại 35-40% (trong đó cá mè 60-65%, cá trôi 10%, cá trắm cỏ 5%, chép 3%, còn lại là các loại cá tạp, tôm, tép)....
 +</​p><​p>​Để đa dạng loài cá nuôi và lựa chọn những loài cá có giá trị, thay dần những giống có năng suất thấp, ít giá trị kinh tế, trong 2 năm (2007 và 2008), Chi cục Thuỷ sản Vĩnh Phúc đã di nhập 20.000 con cá Quế giống từ Viện nuôi trồng thuỷ sản về nuôi thử nghiệm tại hồ Vân Trục để theo dõi sinh trưởng và tính thích ứng. Đây là loài cá nước ngọt lần đầu tiên có ở Vĩnh Phúc thuộc bộ cá vược, có nguồn gốc từ Trung Quốc với ưu điểm dễ nuôi, nhanh lớn, thịt ngon, chủ yếu ăn thức ăn tự nhiên nên đầu tư ít tốn kém.
 +</p>
 +
 +
 +<​p>​Hồ Vân Trục được xây dựng năm 1966, diện tích lưu vực khoảng 19,2km2 với dung tích hữu ích khoảng 7,6 triệu m3, phục vụ tưới thực tế 1000ha ( Thiết kế là 1435ha).
 +</p>
 +
 +<​p>​Bản mẫu:Sơ khai Vĩnh Phúc
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1245
 +Cached time: 20181013071015
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.012 seconds
 +Real time usage: 0.015 seconds
 +Preprocessor visited node count: 65/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 184/2097152 bytes
 +Template argument size: 0/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 4/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​   3.696      1 -total
 + ​69.37% ​   2.564      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​27.87% ​   1.030      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_V&#​297;​nh_Ph&​uacute;​c
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1401026-0!canonical and timestamp 20181013071015 and revision id 35994673
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-h-v-n-tr-c-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)