User Tools

Site Tools


101-eyes-open-b-i-h-t-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-eyes-open-b-i-h-t-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>"<​b>​Eyes Open</​b>"​ là một ca khúc của ca sĩ/nhạc sĩ thu âm người Mỹ Taylor Swift trích từ album nhạc phim <​i>​The Hunger Games: Songs from District 12 and Beyond</​i>​. Ca khúc được viết bởi Taylor Swift và sản xuất bởi Nathan Chapman. Nó được phát hành như là đĩa đơn đầu tiên trích từ album và được gửi đến đài phát thanh mainstream vào 27 tháng 3 năm 2012. Một video lời bài hát đã được phát hành trên Youtube vào tháng 5 năm 2012.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Đây là một trong hai ca khúc được Swift viết riêng cho bộ phim <​i>​The Hunger Games</​i>,​ ca khúc kia là "Safe &amp; Sound"​. Swift biểu diễn ca khúc lần đầu tiên trong buổi biểu diễn tại Auckland thuộc Speak Now World Tour. Trước khi biểu diễn, cô có nói với khán giả của mình rằng: "Tôi rất thích ca khúc này... nhưng, ý tôi là, bạn không nghĩ rằng tôi sẽ gặp rắc rối khi biểu diễn nó ngay bây giờ chứ? Chắc chắn là không rồi, có phải không?"​.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ "Eyes Open" đã bị tuồn lên mạng trước khi được phát hành chính thức vào ngày 20 tháng 3 năm 2012.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Một video lời bài hát<sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ đã được phát hành trên Vevo của Swift vào 17 tháng 5 năm 2012.<​sup id="​cite_ref-youtube_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1324
 +Cached time: 20181011113109
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.436 seconds
 +Real time usage: 0.499 seconds
 +Preprocessor visited node count: 14735/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 47649/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4546/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 21/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 13686/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.060/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.08 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 440.356 ​     1 -total
 + ​87.20% ​ 383.991 ​    30 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Trim
 + ​59.40% ​ 261.588 ​     6 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Singlechart
 + ​39.00% ​ 171.735 ​     6 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​BillboardURL
 + ​25.64% ​ 112.889 ​     6 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​BillboardEncode
 + ​24.91% ​ 109.709 ​     6 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​BillboardEncode/​T
 + ​16.09% ​  ​70.848 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.47% ​  ​59.331 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​297;​a_&#​273;&#​417;​n
 + ​12.28% ​  ​54.096 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​11.83% ​  ​52.083 ​     6 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​BillboardID
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1400975-0!canonical and timestamp 20181011113109 and revision id 42981146
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-eyes-open-b-i-h-t-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)