User Tools

Site Tools


101-ch-u-v-n-m-n-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-ch-u-v-n-m-n-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Châu Văn Mẫn</​b>​ (sinh 1950) là một Trung tướng Công an Nhân dân Việt Nam. Ông nguyên là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X, thuộc đoàn đại biểu Bà Rịa - Vũng Tàu.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​p>​Ông tên thật là <​b>​Châu Văn Đẹp</​b>,​ sinh ngày 11 tháng 8 năm 1950 tại xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Năm 15 tuổi, ông bắt đầu hoạt động cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, làm nhiệm vụ giao liên, thu thập và chuyển các tin tức tình báo.
 +</​p><​p>​Đầu năm 1970, ông bị chính quyền Việt Nam Cộng hòa bắt giữ và giam cầm tại nhà tù Buôn Ma Thuột, sau đó đưa ra giam giữ tại Côn Đảo vào tháng 4 cùng năm. Ông bị giam tại đây cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975.
 +</​p><​p>​Sau năm 1975, ông ở lại Côn Đảo và công tác trong ngành an ninh tại Công an Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo, sau là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thăng dần lên chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hàm Đại tá.
 +</​p><​p>​Cuối năm 2000, ông được điều động Phó Tổng cục trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng cục Xây dựng lực lượng, kiêm Phó ban chỉ huy An ninh cụm II (miền Trung - Tây Nguyên), được thăng Thiếu tướng, rồi Trung tướng. Ông giữ chức vụ này cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2011.
 +</​p><​p>​Ngày 17 tháng 10 năm 2011, ông được Nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1331
 +Cached time: 20181011021102
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.076 seconds
 +Real time usage: 0.093 seconds
 +Preprocessor visited node count: 157/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 1984/​2097152 bytes
 +Template argument size: 21/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1326/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.020/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.16 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​71.100 ​     1 -total
 + ​93.01% ​  ​66.128 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​76.93% ​  ​54.699 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  6.82%    4.847      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +  4.91%    3.489      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1462917-0!canonical and timestamp 20181011021102 and revision id 36499962
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-ch-u-v-n-m-n-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)