User Tools

Site Tools


101-c-ng-n-long-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-c-ng-n-long-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Cá ngân long</​b>​ (danh pháp khoa học: <​i><​b>​Osteoglossum bicirrhosum</​b></​i>​),​ hay <​b>​cá rồng ngân long,cá rồng, cá rồng bạc, ngân đới</​b>,​ là một loài cá thuộc họ Cá rồng. Loài này được tìm thấy ở lưu vực sông Amazon và sông Rupununi và sông Oyapock trong Nam Mỹ cũng như Guyana.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Cá này có kích thước tương đối lớn, cơ thể dài, đầu to và một cái đuôi nhọn, nhỏ, với vây lưng và vây hậu môn kéo dài về phía vây đuôi nhỏ, nơi chúng gần như hợp nhất. Nó có thể phát triển đến một kích thước tối đa 90 xentimét (35 in).<​sup id="​cite_ref-fishbase_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Khi cá còn non, vây lưng cá có màu phấn hồng, ánh xanh lam. Thân cá màu sáng bạc ánh hồng. Cá trưởng thành vẩy to như vỏ sò, dạng nửa tròn, đường bên cá có 31-35 vẩy. Toàn thân cá là màu trắng như kim loại xen lẫn ánh xanh lam và phấn hồng lấp lánh.
 +</​p><​p>​Cá ngân long có kỹ năng săn mồi rất tốt trong giới cá rồng nên chúng có thể phát triển mạnh mẽ ngoài tự nhiên.
 +</p>
 +
 +<​p>​Tại Việt Nam, cá ngân long được du nhập từ thập niên 1980, là loài cá rồng du nhập sớm nhất vào Việt Nam. Chúng được xem là một loài cá cảnh phong thủy mang lại tài lộc cho người nuôi nên được hầu hết các chủ doanh nghiệp nuôi tại đại sảnh công ty hoặc tại nhà riêng. Ngoài ra, ngân long còn rất được yêu thích bởi những người mới chơi cá rồng.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 + 
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1306
 +Cached time: 20181031001301
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.236 seconds
 +Real time usage: 0.292 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1476/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 14920/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1542/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 557/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.053/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.17 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 235.899 ​     1 -total
 + ​58.44% ​ 137.858 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​30.49% ​  ​71.920 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​19.54% ​  ​46.086 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​11.81% ​  ​27.866 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  7.38%   ​17.400 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Actinopterygii-stub
 +  5.82%   ​13.735 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  4.29%   ​10.116 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.14%    9.769      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 +  3.25%    7.671      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1405195-0!canonical and timestamp 20181031001301 and revision id 26663911
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-c-ng-n-long-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)