User Tools

Site Tools


101-b-m-b-p-l-n-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-b-m-b-p-l-n-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Bìm bịp lớn</​b>​ (danh pháp hai phần:<​i>​Centropus sinesis</​i>​) là một loài chim thuộc chi Bìm bịp. Bìm bịp lớn phân bố ở Nam Á, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines,​ Singapore, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam.
 +Con trống và con mái có màu lông giống nhau. Chim non có lông màu nâu chấm đen phủ toàn thân<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​. Ở con trưởng thành, phần đầu mỏ, cổ và ngực cũng như đuôi có màu đen lợt. Mình và hai cánh có màu nâu đỏ. Cặp mắt của chúng màu đỏ au, đôi chân đen bóng.
 +Bìm bịp lớn là loài loại chim định cư, thích ở bụi rậm, lau sậy um tùm gần sông suối, đầm lầy. Chúng thường dựa vào thủy triều để kiếm ăn và đi từng cặp.
 +Loài chim này là loài thịt, chúng thích ăn mồi sống như ếch, cá, nhất là rắn. ​
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Bìm bịp lớn có các phân loài sau:
 +</p>
 +<​ul><​li><​i>​Centropus sinensis sinensis</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Centropus sinensis anonymus</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Centropus sinensis bubutus</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Centropus sinensis intermedius</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Centropus sinensis kangeanensis</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Centropus sinensis parroti</​i></​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1244
 +Cached time: 20181010175000
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.196 seconds
 +Real time usage: 0.269 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1739/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 23162/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1096/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 8961/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.046/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.87 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 226.611 ​     1 -total
 + ​54.36% ​ 123.196 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​30.37% ​  ​68.829 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​24.28% ​  ​55.027 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.98% ​  ​31.670 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IUCN
 + ​11.35% ​  ​25.726 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​11.27% ​  ​25.543 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  6.47%   ​14.662 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Aves-stub
 +  5.11%   ​11.581 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  4.71%   ​10.672 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_t&#​7841;​p_ch&​iacute;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1331162-0!canonical and timestamp 20181010175000 and revision id 22322428
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-b-m-b-p-l-n-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)