User Tools

Site Tools


101--inh-c-ng-s-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101--inh-c-ng-s-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đinh Công Sỹ</​b>​ (sinh ngày 25 tháng 11 năm 1979) là chính trị gia người Việt Nam, dân tộc Mường. Ông hiện là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Sơn La, Uỷ viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam. Ông từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, thuộc đoàn đại biểu Sơn La. Hiện ông đang là Phó chủ tịch Thường trực nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam khoá XIII.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​p>​Ông quê quán ở Xã Tường Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Ông hiện cư trú ở Nhà Công vụ Quốc hội, số 2 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
 +</p>
 +
 +
 +<​p>​Ông gia nhập ĐCSVN vào 02/9/2005.
 +</​p><​p>​Ông là đại biểu HDND Tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011-2016.
 +</​p><​p>​Ông hiện là Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. ​
 +</p>
 +<​h3><​span id="​.C4.90.E1.BA.A1i_bi.E1.BB.83u_Qu.E1.BB.91c_h.E1.BB.99i_Vi.E1.BB.87t_Nam_kh.C3.B3a_XIV_nhi.E1.BB.87m_k.C3.AC_2016-2021"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Đại_biểu_Quốc_hội_Việt_Nam_khóa_XIV_nhiệm_kì_2016-2021">​Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016-2021</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1327
 +Cached time: 20181011032158
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.060 seconds
 +Real time usage: 0.080 seconds
 +Preprocessor visited node count: 223/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6255/​2097152 bytes
 +Template argument size: 294/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 953/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.016/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.28 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​61.980 ​     1 -total
 + ​69.26% ​  ​42.927 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​61.44% ​  ​38.083 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​23.52% ​  ​14.579 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​21.04% ​  ​13.038 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​14.83% ​   9.194      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  6.98%    4.327      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1463430-0!canonical and timestamp 20181011032158 and revision id 40331802
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101--inh-c-ng-s-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)