User Tools

Site Tools


101--i-s-ng-nh-n-d-n-tr-n-h-t-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101--i-s-ng-nh-n-d-n-tr-n-h-t-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15]
127.0.0.1 external edit
101--i-s-ng-nh-n-d-n-tr-n-h-t-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/12/10 02:19] (current)
thaoit
Line 45: Line 45:
  ​-->​  ​-->​
 </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​ </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +<div class="​single-thumb">&​nbsp;</​div>​ 
 +<div class="​single-thumb">​ 
 +<h1 class="​entry-title">​Rộ tin Apple ra mắt tai nghe AirPods sạc kh&​ocirc;​ng d&​acirc;​y đầu 2019</​h1>​ 
 +</​div>​ 
 +<div class="​single-thumb"><​img class="​attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image"​ style="​display:​ block; margin-left:​ auto; margin-right:​ auto;" src="​http://​ghesofa.online/​wp9/​wp-content/​uploads/​2018/​12/​airpods-detail-l.jpg"​ sizes="​(max-width:​ 600px) 100vw, 600px" srcset="​http://​ghesofa.online/​wp9/​wp-content/​uploads/​2018/​12/​airpods-detail-l.jpg 600w, http://​ghesofa.online/​wp9/​wp-content/​uploads/​2018/​12/​airpods-detail-l-300x185.jpg 300w" alt=""​ width="​600"​ height="​370"​ /></​div>​ 
 +<div class="​single-content">​ 
 +<​p><​br />Mẫu tai nghe kh&​ocirc;​ng d&​acirc;​y Apple AirPods thế hệ tiếp nối ra mắt v&​agrave;​o đầu năm 2019 được dự b&​aacute;​o sẽ hỗ trợ khả năng sạc pin kh&​ocirc;​ng d&​acirc;​y. V&​agrave;​o năm 2020, Apple sẽ thay đổi to&​agrave;​n bộ kiểu d&​aacute;​ng của mẫu tai nghe kh&​ocirc;​ng d&​acirc;​y n&​agrave;​y.</​p>​ 
 +<div id="​ar-content-html">​ 
 +<​p>​Apple AirPods l&​agrave;​ mẫu tai nghe true wireless từng nhận được kh&​ocirc;​ng &​iacute;​t khen ch&​ecirc;​ từ cả người d&​ugrave;​ng lẫn <a href="​http://​knstech.net">​giới c&​ocirc;​ng nghệ</​a>​ t&​iacute;​nh từ thời điểm ra mắt đến nay. L&​agrave;​ng tai nghe gần đ&​acirc;​y cũng xuất hiện kh&​ocirc;​ng &​iacute;​t đồn thổi về việc Apple đang &​acirc;​m thầm ph&​aacute;​t triển thế hệ tiếp nối của mẫu tai nghe kh&​ocirc;​ng d&​acirc;​y AirPods với nhiều cải tiến đ&​aacute;​ng ch&​uacute;​ &​yacute;​. Tuy vậy, c&​oacute;​ thể nhận thấy thời điểm thế hệ tiếp nối mẫu tai nghe true wireless Apple AirPods trước đ&​acirc;​y vẫn chưa c&​oacute;​ những dự b&​aacute;​o n&​agrave;​o đ&​aacute;​ng tin cậy.</​p>​ 
 +<​p>​May mắn l&​agrave;​ Ming-Chi Kuo, chuy&​ecirc;​n gia ph&​acirc;​n t&​iacute;​ch gắn liền với t&​ecirc;​n tuổi &​ldquo;​t&​aacute;​o khuyết&​rdquo;​ mới đ&​acirc;​y đ&​atilde;​ dự b&​aacute;​o rằng thế hệ tiếp nối mẫu tai nghe kh&​ocirc;​ng d&​acirc;​y Apple AirPods sẽ ch&​iacute;​nh thức được tung ra thị trường v&​agrave;​o đầu năm 2019. Đ&​aacute;​ng ch&​uacute;​ &​yacute;​ l&​agrave;​ phi&​ecirc;​n bản tiếp nối sẽ c&​oacute;​ khả năng sạc pin kh&​ocirc;​ng d&​acirc;​y. Những mẫu tai nghe kh&​ocirc;​ng d&​acirc;​y Apple AirPods thế hệ mới của Apple c&​ograve;​n được dự b&​aacute;​o sẽ n&​acirc;​ng cấp l&​ecirc;​n Bluetooth 5.0.</​p>​ 
 +<table class="​ar-image-center"​ cellspacing="​0"​ cellpadding="​0"​ align="​center">​ 
 +<​tbody>​ 
 +<​tr>​ 
 +<​td>&​nbsp;</​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +<​tr>​ 
 +<td class="​ar-image-desc">​Thế hệ tiếp nối mẫu kh&​ocirc;​ng d&​acirc;​y Apple AirPods được dự b&​aacute;​o chỉ xuất hiện trong qu&​yacute;​ đầu năm 2019.</​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +</​tbody>​ 
 +</​table>​ 
 +<​p>​Lẽ đương nhi&​ecirc;​n,​ khả năng sạc kh&​ocirc;​ng d&​acirc;​y tăng cường cho thế hệ tiếp nối mẫu tai nghe AirPods sẽ được hiện thực h&​oacute;​a qua bộ case đi k&​egrave;​m sản phẩm mới. Cũng theo cập nhật, bộ case n&​agrave;​y sẽ được thay đổi &​iacute;​t nhiều trong thiế kế phần bản lề, tr&​ocirc;​ng đẹp hơn trong khi vẫn đảm bảo khả năng tho&​aacute;​t nhiệt tốt trong trường hợp thiết bị n&​oacute;​ng l&​ecirc;​n khi sạc pin cho 2 củ tai nhỏ nhắn b&​ecirc;​n trong.</​p>​ 
 +<​p>​Cũng theo dự đo&​aacute;​n của vị chuy&​ecirc;​n gia ph&​acirc;​n t&​iacute;​ch kỳ cựu Ming-Chi Kuo, phi&​ecirc;​n bản AirPods ra mắt trong qu&​yacute;​ đầu của năm 2019 sẽ kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ nhiều thay đổi về ngoại h&​igrave;​nh. Thay v&​agrave;​o đ&​oacute;,​ <a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​sản phẩm mới</​a>​ với sự thay đổi to&​agrave;​n diện sẽ chỉ ra mắt v&​agrave;​o năm 2020.</​p>​ 
 +<​p>​Gần đ&​acirc;​y,​ nguồn tin th&​acirc;​n cận với Apple cũng tiết lộ rằng mẫu tai nghe kh&​ocirc;​ng d&​acirc;​y Apple AirPods thế hệ tiếp nối sẽ hỗ trợ cả khả năng chống ồn v&​agrave;​ cũng sẽ c&​oacute;​ thời gian sử dụng pin cải thiện đ&​aacute;​ng kể. Mẫu tai nghe kh&​ocirc;​ng d&​acirc;​y Apple AirPods thế hệ thứ 2 c&​ograve;​n được cho rằng sẽ t&​iacute;​ch hợp cả trợ l&​yacute;​ ảo Siri v&​agrave;​ đương nhi&​ecirc;​n người d&​ugrave;​ng c&​oacute;​ thể hỏi hay ra lệnh cho trợ l&​yacute;​ ảo gần như bất kể thời điểm n&​agrave;​o chỉ bằng khẩu lệnh &​ldquo;​Hey Siri&​rdquo;​ mở đầu.&​nbsp;</​p>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
101--i-s-ng-nh-n-d-n-tr-n-h-t-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/12/10 02:19 by thaoit