User Tools

Site Tools


101--c-xu-n-ph-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101--c-xu-n-ph-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15]
127.0.0.1 external edit
101--c-xu-n-ph-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/12/10 02:13] (current)
thaoit
Line 47: Line 47:
 --><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​863976-0!canonical and timestamp 20181010185243 and revision id 40662351 --><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​863976-0!canonical and timestamp 20181010185243 and revision id 40662351
  ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​  ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +<h1 class="​entry-title">​V&​igrave;​ sao God of War vượt qua Red Dead Redemption 2 trở th&​agrave;​nh game hay nhất năm?</​h1>​ 
 +<​p>​S&​aacute;​ng thứ 6 vừa rồi, The Game Awards diễn ra, v&​agrave;​ điều kh&​ocirc;​ng ai tin nổi đ&​atilde;​ trở th&​agrave;​nh sự thật: Kh&​ocirc;​ng phải Red Dead Redemption 2 m&​agrave;​ ch&​iacute;​nh God of War mới l&​agrave;​ game xuất sắc nhất năm 2018 theo b&​igrave;​nh chọn của cả giới gamer lẫn c&​aacute;​c nh&​agrave;​ ph&​ecirc;​ b&​igrave;​nh đến từ khắp nơi tr&​ecirc;​n thế giới.</​p>​ 
 +<​div>​ 
 +<div class="​LinkExpander direct expanded type-ratio"​ data-type="​ratio">​ 
 +<​p>​Trước đ&​oacute;,​ kh&​ocirc;​ng một ai tin rằng giải GOTY sẽ vuột khỏi tay của Rockstar North. Vậy, l&​agrave;​m c&​aacute;​ch n&​agrave;​o chuyện đ&​oacute;​ lại xảy ra được?</​p>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +<​p>​M&​igrave;​nh viết b&​agrave;​i n&​agrave;​y kh&​ocirc;​ng phải để ch&​ecirc;​ RDR2 hay n&​acirc;​ng God of War l&​ecirc;​n. Anh em đọc b&​agrave;​i review của m&​igrave;​nh cũng c&​oacute;​ thể thấy m&​igrave;​nh cố gắng lờ đi những yếu điểm c&​ograve;​n tồn tại của Rockstar khi ph&​aacute;​t triển Red Dead Redemption 2, để từ đ&​oacute;​ khen ngợi những chi tiết cốt truyện cũng như c&​aacute;​ch Rockstar kể c&​acirc;​u chuyện về một trong những kẻ sống ngo&​agrave;​i v&​ograve;​ng ph&​aacute;​p luật cuối c&​ugrave;​ng ở Mỹ, trước khi thế kỷ XX đến.</​p>​ 
 +<​p>​Thế nhưng, khi hype, khi sức h&​uacute;​t qu&​aacute;​ lớn của RDR2 bắt đầu giảm <a href="​http://​knstech.net">​nhiệt</​a>,​ th&​igrave;​ cũng giống như những lần iPhone hay smartphone flagship của c&​aacute;​c h&​atilde;​ng được tung ra, người ta bắt đầu đ&​agrave;​o s&​acirc;​u hơn, bới l&​ocirc;​ng tim vết những chi tiết tưởng chừng l&​agrave;​ nhỏ nhặt nhất để so s&​aacute;​nh c&​aacute;​c sản phẩm với nhau. Cuộc cạnh tranh giữa Red Dead Redemption 2 v&​agrave;​ God of War cũng kh&​ocirc;​ng phải ngoại lệ. Tại The Game Awards, RDR2 gi&​agrave;​nh được 4 giải thưởng, c&​ograve;​n God of War chỉ được c&​oacute;​ 3. Nhưng trong số 3 giải đ&​oacute;,​ c&​oacute;​ giải thưởng danh gi&​aacute;​ nhất: Game of the Year.</​p>​ 
 +<​p>​Một trong những l&​yacute;​ do g&​acirc;​y bất ngờ l&​agrave;,​ God of War đ&​atilde;​ ra mắt từ th&​aacute;​ng 04, c&​ograve;​n Red Dead Redemption 2 th&​igrave;​ vừa ra mắt v&​agrave;​o cuối th&​aacute;​ng 10 vừa rồi. Năm 2018 c&​oacute;​ vẻ d&​agrave;​i hơn anh em tưởng tượng, v&​agrave;​ God of War dường như đ&​atilde;​ ra mắt từ rất l&​acirc;​u,​ để rồi bị sức h&​uacute;​t của RDR2 chiếm lĩnh. Nhưng, sau khi bỏ ra hẳn 3 ng&​agrave;​y chơi lại cả hai game, m&​igrave;​nh nhận ra một điều, c&​aacute;​i t&​acirc;​m l&​yacute;​ fanboy của m&​igrave;​nh khiến mọi thứ đều trở n&​ecirc;​n hay hơn d&​ugrave;​ chưa chắc RDR2 đ&​atilde;​ cạnh tranh được với God of War ở nhiều kh&​iacute;​a cạnh.</​p>​ 
 +<​p>​Quan trọng nhất, lối chơi, nhịp độ của game v&​agrave;​ cả sự đột ph&​aacute;,​ Red Dead Redemption 2 đều kh&​ocirc;​ng thể n&​agrave;​o so s&​aacute;​nh được với God of War.</​p>​ 
 +<​p><​strong>​Lối chơi</​strong></​p>​ 
 +<​p>​Red Dead Redemption 2 kh&​ocirc;​ng phải l&​agrave;​ một game tồi. Thực tế m&​igrave;​nh đ&​atilde;​ bỏ gần 80 tiếng m&​agrave;​ vẫn chưa muốn kết th&​uacute;​c game, vẫn muốn đi săn bắt v&​agrave;​ c&​acirc;​u c&​aacute;,​ cũng như l&​agrave;​m những nhiệm vụ phụ để kiếm th&​ecirc;​m thu nhập. Thế nhưng, d&​ugrave;​ xuất sắc đến đ&​acirc;​u đi chăng nữa, vẫn phải thừa nhận một điều rằng, RDR2 chỉ l&​agrave;​ một tr&​ograve;​ chơi nơi Rockstar ho&​agrave;​n thiện phong c&​aacute;​ch của GTA V v&​agrave;​ đưa cốt truyện l&​ecirc;​n một tầm mới m&​agrave;​ th&​ocirc;​i.</​p>​ 
 +<​p>​Chiến đấu trong game cực kỳ kh&​oacute;​ chịu với hệ thống aim assist. Thay v&​igrave;​ chọn mục ti&​ecirc;​u gần nhất, dễ bắn hạ nhất, trong nhiều trường hợp anh em sẽ phải quay m&​ograve;​ng m&​ograve;​ng để t&​igrave;​m đối phương v&​igrave;​ ch&​uacute;​ng đều được c&​acirc;​y cỏ v&​agrave;​ những t&​ograve;​a nh&​agrave;​ che chắn kh&​aacute;​ kh&​oacute;​ nh&​igrave;​n. Ngay cả khi bật cơ chế Dead Eyes l&​ecirc;​n để ngắm bắn trong m&​ocirc;​i trường slow motion, sự kh&​oacute;​ chịu cũng kh&​ocirc;​ng kết th&​uacute;​c v&​igrave;​ Dead Eyes cạn kh&​aacute;​ nhanh m&​agrave;​ chẳng c&​oacute;​ aim assist l&​uacute;​c quay chậm. Thậm ch&​iacute;,​ trong nhiều trường hợp, aim assist c&​ograve;​n chĩa thẳng s&​uacute;​ng của người chơi v&​agrave;​o một th&​ugrave;​ng h&​agrave;​ng,​ khi ph&​iacute;​a sau c&​oacute;​ địch đang ẩn nấp.</​p>​ 
 +<​p>​Những pha xử l&​yacute;​ g&​acirc;​y kh&​oacute;​ hiểu của game khiến anh em mất m&​aacute;​u một c&​aacute;​ch kh&​ocirc;​ng cần thiết v&​agrave;​ tương đối kh&​oacute;​ chịu. Ngay cả những pha chiến đấu tay kh&​ocirc;​ng cũng nh&​agrave;​m ch&​aacute;​n v&​agrave;​ dễ g&​acirc;​y bực m&​igrave;​nh v&​igrave;​ những đ&​ograve;​n đ&​aacute;​nh đơn điệu v&​agrave;​ đối thủ đ&​ocirc;​i khi chẳng kh&​aacute;​c g&​igrave;​ v&​ocirc;​ địch quyền anh, một đấm mất &​frac14;​ thanh m&​aacute;​u l&​agrave;​ chuyện b&​igrave;​nh thường.</​p>​ 
 +<​p>​Trong khi đ&​oacute;,​ những nh&​agrave;​ l&​agrave;​m game người Mỹ ở Santa Monica Studio đ&​atilde;​ r&​egrave;​n giũa c&​aacute;​ch chơi của God of War l&​ecirc;​n đến một tầm kh&​aacute;​c hẳn. Lựa chọn vũ kh&​iacute;​ của anh em rất nhiều, từ c&​acirc;​y r&​igrave;​u Leviathan v&​agrave;​ cặp song đao trứ danh Blades of Chaos, v&​agrave;​ thậm ch&​iacute;​ c&​ograve;​n c&​oacute;​ những kỹ năng ph&​eacute;​p thuật ri&​ecirc;​ng từ những m&​oacute;​n vũ kh&​iacute;​ n&​agrave;​y để ti&​ecirc;​u diệt qu&​aacute;​i vật nhanh gọn.</​p>​ 
 +<​p>​Nhiều lựa chọn vũ kh&​iacute;,​ nhiều lựa chọn để kết th&​uacute;​c một trận chiến, nhưng God of War kh&​ocirc;​ng g&​acirc;​y kh&​oacute;​ hiểu cho anh em chơi game, kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ Weapon Cycle để chọn nhiều loại, m&​agrave;​ chỉ cần ấn n&​uacute;​t Dpad l&​agrave;​ xong. Trong một game với nhịp độ chiến đấu nhanh như God of War, kh&​ocirc;​ng g&​igrave;​ g&​acirc;​y kh&​oacute;​ chịu cho anh em như việc bật menu để chọn vũ kh&​iacute;,​ v&​agrave;​ SIE Santa Monica thừa biết điều n&​agrave;​y.</​p>​ 
 +<​p>​Việc tối ưu c&​aacute;​ch điều khiển game cho tay cầm đ&​atilde;​ khiến cảm gi&​aacute;​c thưởng thức God of War kh&​aacute;​c xa so với Red Dead Redemption 2 rồi.</​p>​ 
 +<​p><​strong>​Nhịp độ</​strong></​p>​ 
 +<​p>​Phải thừa nhận rằng, Rockstar kh&​ocirc;​ng muốn anh em chơi Red Dead Redemption theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa, chơi hết cốt truyện cho nhanh. V&​agrave;​ kết quả l&​agrave;,​ họ tạo ra một t&​aacute;​c phẩm game với nhịp độ chậm hết mức c&​oacute;​ thể, tr&​aacute;​i ngược gần như ho&​agrave;​n to&​agrave;​n với cuộc đua với thời gian khi băng nh&​oacute;​m Van Der Linde cố gắng kiếm thật nhiều tiền để dừng l&​agrave;​m những kẻ đầu trộm đu&​ocirc;​i cướp v&​agrave;​ cố gắng sống thanh thản khi thời kỳ của những kẻ ngo&​agrave;​i v&​ograve;​ng ph&​aacute;​p luật đang dần kết th&​uacute;​c.</​p>​ 
 +<​p>​Một trong những vấn đề của Red Dead Redemption 2 ch&​iacute;​nh l&​agrave;,​ Rockstar muốn cố gắng truyền tải c&​aacute;​ch con người sống ở những năm cuối thế kỷ XIX, chậm r&​atilde;​i,​ thong dong, v&​agrave;​ những m&​agrave;​n cưỡi ngựa từ trại đến điểm nhận nhiệm vụ tưởng chừng như kh&​ocirc;​ng bao giờ kết th&​uacute;​c l&​agrave;​ một trong những điểm mấu chốt m&​ocirc;​ tả sự chậm chạp đ&​oacute;​. B&​ugrave;​ lại, Rockstar mượn những m&​agrave;​n cưỡi ngựa di chuyển đ&​oacute;​ để nhồi nh&​eacute;​t những đoạn thoại d&​agrave;​i mi&​ecirc;​n man v&​agrave;​o game. Đồng &​yacute;​ một điều, những đoạn hội thoại đ&​oacute;​ đem tới c&​aacute;​i hồn cho to&​agrave;​n bộ tr&​ograve;​ chơi cũng như cho từng nh&​acirc;​n vật, thế nhưng đ&​ecirc;​m qua l&​uacute;​c cưỡi ngựa chạy đến nhận một nhiệm vụ ở chapter 6, m&​igrave;​nh đ&​atilde;​ ngủ qu&​ecirc;​n lu&​ocirc;​n v&​igrave;​ đi m&​atilde;​i kh&​ocirc;​ng đến nơi.</​p>​ 
 +<​p>​Lấy clip n&​agrave;​y để m&​ocirc;​ tả th&​igrave;​ hơi bất c&​ocirc;​ng,​ v&​igrave;​ đ&​acirc;​y l&​agrave;​ một trong những trường đoạn hay nhất game, nhưng cưỡi ngựa d&​agrave;​i 6 ph&​uacute;​t th&​igrave;​ nhịp độ của game quả thật qu&​aacute;​ chậm chạp:</​p>​ 
 +<​p>​B&​ugrave;​ lại, c&​oacute;​ ch&​ecirc;​ th&​igrave;​ cũng c&​oacute;​ khen. Nhịp độ chậm chạp đ&​oacute;​ khiến người chơi th&​iacute;​ch ứng được với những thay đổi trong t&​acirc;​m l&​yacute;​ của c&​aacute;​c nh&​acirc;​n vật trong game. Từ một g&​atilde;​ &​ldquo;​đầu lĩnh&​rdquo;​ hi&​ecirc;​n ngang, Dutch dần trở th&​agrave;​nh một kẻ kh&​aacute;​t m&​aacute;​u v&​agrave;​ l&​agrave;​m tất cả mọi thứ v&​igrave;​ tiền. Trong khi đ&​oacute;​ Arthur th&​igrave;​ dần suy nghĩ lại lựa chọn của bản th&​acirc;​n,​ liệu rằng trung th&​agrave;​nh với Dutch, trung th&​agrave;​nh với tất cả những người trong băng nh&​oacute;​m c&​oacute;​ đem đến c&​aacute;​i kết tốt đẹp cho g&​atilde;?​ Đ&​oacute;​ ch&​iacute;​nh l&​agrave;​ l&​yacute;​ do RDR2 gi&​agrave;​nh giải Best Narration, nơi cốt truyện được triển khai một c&​aacute;​ch đầy đẳng cấp.</​p>​ 
 +<​p>​Trong khi đ&​oacute;,​ God of War th&​igrave;​ kh&​aacute;​c. Những m&​agrave;​n chiến đấu của hai bố con Kratos nhanh, mạnh mẽ v&​agrave;​ ấn tượng, nhưng vẫn c&​oacute;​ những ph&​uacute;​t trầm lắng khi hai cha con c&​ugrave;​ng giải những c&​acirc;​u đố rải r&​aacute;​c khắp cửu giới, hay ch&​egrave;​o thuyền để đến một địa điểm cho ph&​eacute;​p họ tiếp tục cuộc h&​agrave;​nh tr&​igrave;​nh. Những đoạn lời thoại ấn tượng vẫn tồn tại, nhưng ch&​uacute;​ng diễn ra với nhịp độ nhanh hơn, nhất l&​agrave;​ l&​uacute;​c anh em biết những vị thần ở Asgard cũng đang rượt đuổi hai cha con.</​p>​ 
 +<​p>​God of War c&​oacute;​ nhanh, c&​oacute;​ chậm, c&​oacute;​ những ph&​uacute;​t b&​ugrave;​ng nổ, v&​agrave;​ cũng c&​oacute;​ những gi&​acirc;​y trầm lắng đầy cảm x&​uacute;​c. Đ&​oacute;​ mới l&​agrave;​ c&​aacute;​i t&​agrave;​i của đạo diễn game, thay v&​igrave;​ để anh em sống một c&​aacute;​ch &​ecirc;​m ả giữa miền t&​acirc;​y hoang d&​atilde;​.</​p>​ 
 +<​p><​strong>​Sự đột ph&​aacute;</​strong></​p>​ 
 +<​p>​Khi ra mắt phi&​ecirc;​n bản đầu ti&​ecirc;​n tr&​ecirc;​n PS2, God of War đ&​atilde;​ l&​agrave;​ một trong những game h&​agrave;​nh động v&​ocirc;​ c&​ugrave;​ng đột ph&​aacute;​ so với thời kỳ của n&​oacute;​. Để rồi đến khi ra mắt phi&​ecirc;​n bản tr&​ecirc;​n PS4 v&​agrave;​o hồi trung tuần th&​aacute;​ng 04 vừa rồi, God of War lại một lần nữa khiến l&​agrave;​ng game b&​agrave;​ng ho&​agrave;​ng khi c&​acirc;​u chuyện của g&​atilde;​ chiến thần kh&​ocirc;​ng chỉ c&​ograve;​n l&​agrave;​ cuộc phi&​ecirc;​u lưu t&​igrave;​m sự trả th&​ugrave;​ nữa. N&​oacute;​ l&​agrave;​ một chuyến phi&​ecirc;​u lưu nơi người cha quyết t&​acirc;​m kh&​ocirc;​ng để cho đứa con ng&​atilde;​ v&​agrave;​o vết xe đổ của ch&​iacute;​nh bản th&​acirc;​n m&​igrave;​nh,​ giống hệt một bộ phim t&​igrave;​nh cảm cuối năm hay chiếu rạp dịp <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​Gi&​aacute;​ng Sinh</​a>,​ nhưng th&​ecirc;​m v&​agrave;​o đ&​oacute;​ l&​agrave;​ những m&​agrave;​n h&​agrave;​nh động thực sự bạo lực.</​p>​ 
 +<​p>​Đến tận giờ ph&​uacute;​t n&​agrave;​y,​ khi n&​oacute;​i đến những game c&​oacute;​ đồ họa ấn tượng nhất tr&​ecirc;​n PS4, người ta cũng chỉ đề cập tới God of War v&​agrave;​ Horizon Zero Dawn. Điều n&​agrave;​y kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ nghĩa RDR2 l&​agrave;​ một game c&​oacute;​ đồ họa xấu, nhưng x&​eacute;​t về chi tiết cũng như khả năng chạy tr&​ecirc;​n cỗ m&​aacute;​y console đ&​atilde;​ 5 năm tuổi, th&​igrave;​ hai kiệt t&​aacute;​c của Guerrila Games v&​agrave;​ SIE Santa Monica ăn đứt kiệt t&​aacute;​c của Rockstar. X&​eacute;​t ri&​ecirc;​ng với God of War, cửu giới trong thần thoại Bắc &​Acirc;​u l&​agrave;​ một nơi mu&​ocirc;​n m&​agrave;​u,​ nhiều phong c&​aacute;​ch kh&​aacute;​c nhau, giống hệt như khi m&​igrave;​nh chơi Dante&​rsquo;​s Inferno của Visceral Games, dự &​aacute;​n m&​ocirc;​ tả 9 tầng địa ngục bằng 9 team ph&​aacute;​t triển kh&​aacute;​c nhau để mỗi nh&​oacute;​m c&​oacute;​ một phong c&​aacute;​ch mỹ thuật ri&​ecirc;​ng vậy.<​span class="​bdImage_attachImage"><​br /></​span></​p>​ 
 +<​p>​Trong khi đ&​oacute;,​ nếu so s&​aacute;​nh với God of War th&​igrave;​ RDR2 giống như một phi&​ecirc;​n bản GTA V miền t&​acirc;​y hoang d&​atilde;,​ kh&​ocirc;​ng hơn, kh&​ocirc;​ng k&​eacute;​m. Chiều s&​acirc;​u của game n&​agrave;​y nằm ở cốt truyện v&​agrave;​ thế giới mở. Thế nhưng bản th&​acirc;​n thế giới mở của game cũng đ&​atilde;​ khiến cho người chơi c&​oacute;​ cảm gi&​aacute;​c đ&​acirc;​y l&​agrave;​ một game của thời kỳ cũ. N&​oacute;​ kh&​ocirc;​ng mới mẻ, nhiều lớp cắt như Breath of the Wild hay The Witcher 3. Cư d&​acirc;​n c&​aacute;​c th&​agrave;​nh phố vẫn c&​oacute;​ cuộc sống ri&​ecirc;​ng,​ vẫn băng b&​oacute;​ nếu anh em lỡ trớn l&​agrave;​m kẻ cướp, nhưng những g&​igrave;​ họ phản ứng với nh&​acirc;​n vật ch&​iacute;​nh chỉ nằm trong khu&​ocirc;​n khổ nhất định, gọi l&​agrave;​ thiếu s&​aacute;​ng tạo th&​igrave;​ kh&​ocirc;​ng hẳn, nhưng dễ nh&​agrave;​m ch&​aacute;​n.<​span class="​bdImage_attachImage"><​br /></​span></​p>​ 
 +<p>So với ứng cử vi&​ecirc;​n đạt giải GOTY năm nay, tuyệt phẩm của Rockstar kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ g&​igrave;​ mới mẻ, cũng chẳng c&​oacute;​ &​yacute;​ tưởng n&​agrave;​o đột ph&​aacute;​ g&​acirc;​y ấn tượng cho người chơi như thế giới mở của ch&​iacute;​nh tr&​ograve;​ chơi ấy cả. Rockstar đơn giản l&​agrave;​ tạo ra một thứ từ trước tới nay họ vẫn l&​agrave;​m tốt nhất thế giới: Tạo ra một tr&​ograve;​ chơi xoay quanh một kẻ sống ngo&​agrave;​i v&​ograve;​ng ph&​aacute;​p luật, để cho g&​atilde;​ chạy theo ước mơ kim tiền giống hệt như GTA IV hay GTA V, kh&​ocirc;​ng hơn, kh&​ocirc;​ng k&​eacute;​m.</​p>​ 
 +<​p>​C&​ograve;​n đối với SIE Santa Monica, họ tạo ra một cuộc phi&​ecirc;​u lưu mới, nơi Kratos cũng trưởng th&​agrave;​nh c&​ugrave;​ng với ch&​iacute;​nh cộng đồng fan trung th&​agrave;​nh của g&​atilde;​ chiến thần bất tử. Kh&​ocirc;​ng c&​ograve;​n một Kratos trẻ tr&​acirc;​u đi đến đ&​acirc;​u ph&​aacute;​ tan hoang đến đ&​oacute;​ nữa, m&​agrave;​ l&​agrave;​ một &​ocirc;​ng bố cố hết sức để hiểu v&​agrave;​ thương y&​ecirc;​u đứa con đẻ của m&​igrave;​nh.</​p>​ 
 +<​p>​Kết quả trao giải game xuất sắc nhất ở The Game Awards đ&​atilde;​ chỉ r&​otilde;​ được rằng, cho d&​ugrave;​ c&​oacute;​ thế giới mở v&​agrave;​ cốt truyện game ấn tượng tới đ&​acirc;​u,​ m&​agrave;​ thiếu đi sự trau chuốt về lối chơi v&​agrave;​ t&​iacute;​nh đột ph&​aacute;​ như RDR2, việc gi&​agrave;​nh giải thưởng cũng sẽ trở n&​ecirc;​n rất kh&​oacute;​ khăn, đặc biệt l&​agrave;​ khi cũng trong năm 2018, Red Dead Redemption 2 phải cạnh tranh với một game khiến cả thế giới ngả nghi&​ecirc;​ng khi n&​oacute;​ ra mắt như God of War.</​p>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
101--c-xu-n-ph-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/12/10 02:13 by thaoit