User Tools

Site Tools


start

Nhiều sinh vật, bao gồm cả cây dương, sinh sản bằng cách nhân bản

Nhân bản là quá trình sản xuất các cá thể di truyền giống hệt nhau của một sinh vật một cách tự nhiên hoặc giả tạo. Trong tự nhiên, nhiều sinh vật tạo ra dòng vô tính thông qua sinh sản vô tính. Nhân bản trong công nghệ sinh học đề cập đến quá trình tạo dòng vô tính của sinh vật hoặc bản sao của các tế bào hoặc các đoạn DNA (nhân bản phân tử). Ngoài sinh học, thuật ngữ đề cập đến việc sản xuất nhiều bản sao của phương tiện hoặc phần mềm kỹ thuật số.

Từ ngữ được phát minh bởi JBS Haldane, có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ đại κλών klōn "cành", đề cập đến quá trình nhờ đó một nhà máy mới có thể được tạo ra từ một nhánh. Trong thực vật học, thuật ngữ lusus được sử dụng theo truyền thống. [1] Trong nghề làm vườn, chính tả clon được sử dụng cho đến thế kỷ XX; e cuối cùng được đưa vào sử dụng để cho biết nguyên âm là "long o" thay vì "o ngắn". [2][3] Vì thuật ngữ đã nhập từ điển phổ biến trong ngữ cảnh chung hơn, chính tả clone đã được sử dụng độc quyền.

Nhân bản tự nhiên [ sửa ]

Nhân bản là một dạng sinh sản tự nhiên đã cho phép các dạng sống lan truyền hàng trăm triệu năm. Nó là phương pháp sinh sản được sử dụng bởi thực vật, nấm và vi khuẩn, và cũng là cách mà các khuẩn lạc vô tính sinh sản. [4][5] Ví dụ về các sinh vật này bao gồm cây việt quất, cây phỉ, cây Pando, [6][7] Kentucky coffeetree, Myrica s, và người Mỹ ngọt ngào.

Nhân bản phân tử [ chỉnh sửa ]

Nhân bản phân tử đề cập đến quá trình tạo ra nhiều phân tử. Nhân bản thường được sử dụng để khuếch đại các đoạn DNA chứa toàn bộ các gen, nhưng nó cũng có thể được sử dụng để khuếch đại bất kỳ trình tự DNA nào như các promoter, các trình tự không mã hóa và DNA phân mảnh ngẫu nhiên. Nó được sử dụng trong một loạt các thí nghiệm sinh học và các ứng dụng thực tế khác nhau, từ dấu vân tay di truyền đến sản xuất protein quy mô lớn. Thỉnh thoảng, nhân bản thuật ngữ được sử dụng sai để chỉ việc xác định vị trí nhiễm sắc thể của một gen liên kết với một kiểu hình đặc biệt quan tâm, chẳng hạn như trong nhân bản vị trí. Trong thực tế, nội địa hóa của gen đến một nhiễm sắc thể hoặc khu vực gen không nhất thiết cho phép một để cô lập hoặc khuếch đại trình tự gen có liên quan. Để khuếch đại bất kỳ trình tự DNA nào trong một sinh vật sống, trình tự đó phải được liên kết với một nguồn gốc của sự sao chép, đó là một chuỗi ADN có khả năng điều khiển sự lan truyền của chính nó và bất kỳ chuỗi liên kết nào. Tuy nhiên, một số đặc điểm khác là cần thiết, và một loạt các vectơ nhân bản chuyên biệt (đoạn DNA nhỏ có thể chèn vào DNA) tồn tại cho phép sản xuất protein, gắn thẻ ái lực, tạo chuỗi RNA hoặc DNA đơn lẻ và một vật chủ các công cụ sinh học phân tử khác.

Nhân bản của bất kỳ đoạn DNA nào về cơ bản liên quan đến bốn bước [8]

 1. phân mảnh - phá vỡ một chuỗi DNA
 2. thắt - dán các mẩu DNA với nhau theo trình tự mong muốn
 3. transfection - chèn các phần DNA mới được hình thành vào các tế bào
 4. sàng lọc / lựa chọn - chọn ra các tế bào đã được truyền thành công với DNA mới

Mặc dù các bước này không thay đổi giữa các thủ tục nhân bản một số tuyến đường thay thế có thể được chọn; chúng được tóm tắt như một chiến lược nhân bản .

Ban đầu, DNA quan tâm cần phải được phân lập để cung cấp một phân đoạn DNA có kích thước phù hợp. Sau đó, một thủ tục thắt được sử dụng khi đoạn khuyếch đại được chèn vào một vec tơ (đoạn DNA). Vectơ (thường xuyên tròn) được tuyến tính hóa bằng cách sử dụng các enzyme giới hạn, và ủ với mảnh mong muốn trong các điều kiện thích hợp với một enzyme gọi là DNA ligase. Sau khi thắt, vectơ có chèn lãi được chuyển thành các ô. Một số kỹ thuật thay thế có sẵn, chẳng hạn như nhạy cảm hóa học của các tế bào, electroporation, tiêm quang học và biolistics. Cuối cùng, các tế bào được chuyển đổi được nuôi cấy. Do các quy trình nói trên có hiệu quả đặc biệt thấp, cần phải xác định các ô đã được truyền thành công với cấu trúc vectơ chứa chuỗi chèn mong muốn theo hướng được yêu cầu. Các vectơ nhân bản hiện đại bao gồm các marker kháng kháng sinh có thể lựa chọn, chỉ cho phép các tế bào mà trong đó véc-tơ đã được truyền, phát triển. Ngoài ra, các vectơ nhân bản có thể chứa các đánh dấu chọn màu, cung cấp sàng lọc màu xanh / trắng (bổ sung yếu tố alpha) trên môi trường X-gal. Tuy nhiên, các bước chọn này không hoàn toàn đảm bảo rằng việc chèn DNA có mặt trong các tế bào thu được. Cần tiến hành điều tra thêm về các khuẩn lạc kết quả để xác nhận rằng nhân bản đã thành công. Điều này có thể được thực hiện bằng phương pháp PCR, phân tích phân đoạn hạn chế và / hoặc trình tự DNA.

Nhân bản tế bào [ chỉnh sửa ]

Nhân bản sinh vật đơn bào [ chỉnh sửa ]

Nhân bản các thuộc địa dòng tế bào bằng cách sử dụng nhân bản nhẫn

Nhân bản một tế bào có nghĩa là lấy được một số lượng tế bào từ một tế bào đơn lẻ. Trong trường hợp của các sinh vật đơn bào như vi khuẩn và nấm men, quá trình này là đơn giản đáng kể và về cơ bản chỉ yêu cầu sự cấy của môi trường thích hợp. Tuy nhiên, trong trường hợp nuôi cấy tế bào từ sinh vật đa tế bào, nhân bản tế bào là một nhiệm vụ khó khăn vì các tế bào này sẽ không dễ dàng phát triển trong môi trường chuẩn.

Một kỹ thuật nuôi cấy mô hữu ích được sử dụng để sao chép các dòng riêng biệt của các dòng tế bào liên quan đến việc sử dụng các vòng nhân bản (hình trụ) [9] Trong kỹ thuật này một hệ thống treo tế bào đơn đã tiếp xúc với tác nhân gây đột biến hoặc thuốc được sử dụng để lựa chọn ổ đĩa được mạ ở mức pha loãng cao để tạo ra các thuộc địa riêng biệt, mỗi phân tử phát sinh từ một ô riêng biệt có khả năng và dòng vô tính. Ở giai đoạn phát triển sớm khi các khuẩn lạc chỉ bao gồm một vài tế bào, các vòng polystyrene vô trùng (các vòng nhân bản), được nhúng trong mỡ, được đặt trên một khuẩn lạc riêng lẻ và một lượng nhỏ trypsin được thêm vào. Các tế bào nhân bản được thu thập từ bên trong vòng và chuyển sang một con tàu mới để tăng trưởng hơn nữa.

Nhân bản tế bào gốc [ sửa ]

Chuyển gen hạt nhân tế bào Soma, được gọi là SCNT, cũng có thể được sử dụng để tạo phôi cho mục đích nghiên cứu hoặc điều trị. Mục đích nhiều nhất cho việc này là sản xuất phôi để sử dụng trong nghiên cứu tế bào gốc. Quá trình này còn được gọi là "nhân bản nghiên cứu" hoặc "nhân bản điều trị". Mục tiêu không phải là tạo ra nhân bản nhân bản (gọi là nhân bản sinh sản), mà là thu hoạch tế bào gốc có thể được sử dụng để nghiên cứu phát triển con người và có khả năng điều trị bệnh. Trong khi một phôi người nhân bản đã được tạo ra, dòng tế bào gốc vẫn chưa được phân lập từ một nguồn vô tính. [10]

Nhân bản trị liệu đạt được bằng cách tạo ra tế bào gốc phôi với hy vọng điều trị các bệnh như vậy như bệnh tiểu đường và bệnh Alzheimer. Quá trình này bắt đầu bằng cách loại bỏ hạt nhân (có chứa DNA) từ một tế bào trứng và chèn một hạt nhân từ tế bào trưởng thành được nhân bản. [11] Trong trường hợp của một người mắc bệnh Alzheimer, hạt nhân từ tế bào da của bệnh nhân đó được đặt vào một quả trứng trống. Tế bào được lập trình lại bắt đầu phát triển thành phôi thai vì trứng phản ứng với nhân được chuyển. Phôi sẽ trở thành giống hệt về mặt di truyền đối với bệnh nhân [11] Phôi sau đó sẽ tạo thành một phôi nang có khả năng hình thành / trở thành bất kỳ tế bào nào trong cơ thể. [12]

Lý do tại sao SCNT được sử dụng để nhân bản là vì các tế bào soma có thể dễ dàng được mua và nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Quá trình này có thể thêm hoặc xóa bộ gen cụ thể của động vật trang trại. Một điểm mấu chốt cần nhớ là nhân bản được thực hiện khi các noãn bào duy trì các chức năng bình thường và thay vì sử dụng bộ gen của tinh trùng và trứng để tái tạo, tế bào trứng được đưa vào nhân tế bào soma của người hiến tặng. [13] oocyte sẽ phản ứng trên tế bào soma [13]

Quá trình nhân bản một loài động vật trang trại cụ thể sử dụng SCNT tương đối giống nhau đối với tất cả các loài động vật. Bước đầu tiên là thu thập các tế bào soma từ động vật sẽ được nhân bản. Các tế bào soma có thể được sử dụng ngay lập tức hoặc được lưu trữ trong phòng thí nghiệm để sử dụng sau này. [13] Phần khó nhất của SCNT là loại bỏ DNA của người mẹ khỏi một tế bào trứng ở metaphase II. Một khi điều này đã được thực hiện, hạt nhân soma có thể được chèn vào một tế bào chất trứng. [13] Điều này tạo ra một phôi một tế bào. Tế bào soma và tế bào chất của trứng sau đó được đưa vào dòng điện. [13] Năng lượng này hy vọng cho phép phôi nhân bản vô tính bắt đầu phát triển. Các phôi được phát triển thành công sau đó được đặt ở những người nhận thay thế, chẳng hạn như bò hoặc cừu trong trường hợp động vật trang trại. [13]

SCNT được xem là phương pháp tốt để sản xuất động vật nông nghiệp để tiêu thụ thực phẩm . Nó đã nhân bản thành công cừu, bò, dê và lợn. Một lợi ích khác là SCNT được xem như một giải pháp để nhân bản các loài đang bị đe dọa tuyệt chủng đang trên bờ vực tuyệt chủng [13] Tuy nhiên, những căng thẳng đặt trên cả tế bào trứng và hạt nhân được giới thiệu có thể rất lớn. các tế bào trong nghiên cứu ban đầu. Ví dụ, con cừu nhân bản Dolly được sinh ra sau khi 277 quả trứng được sử dụng cho SCNT, tạo ra 29 phôi khả thi. Chỉ có ba trong số những phôi này sống sót cho đến khi sinh, và chỉ có một phôi sống sót đến tuổi trưởng thành. [14] Vì quy trình này không thể tự động được và phải được thực hiện thủ công dưới kính hiển vi, SCNT rất chuyên sâu về tài nguyên. Hóa sinh liên quan đến tái lập trình nhân tế bào soma khác biệt và kích hoạt trứng người nhận cũng không được hiểu rõ. Tuy nhiên, vào năm 2014, các nhà nghiên cứu đã báo cáo tỷ lệ thành công nhân bản từ 7 đến 8 trong số 10 [15] và vào năm 2016, một công ty Hàn Quốc Sooam Biotech được báo cáo là sản xuất 500 phôi nhân bản mỗi ngày [16] [19659003] Trong SCNT, không phải tất cả thông tin di truyền của tế bào hiến tặng đều được chuyển giao, vì ti thể của tế bào hiến tặng chứa DNA ti thể của riêng chúng bị bỏ lại phía sau. Các tế bào lai kết quả giữ lại những cấu trúc ti thể mà ban đầu thuộc về trứng. Kết quả là, các dòng vô tính như Dolly được sinh ra từ SCNT không phải là bản sao hoàn hảo của nhà tài trợ của hạt nhân. [196590046] Sinh sản nhân bản [194590021]]

Sinh vật nhân bản (còn được gọi là nhân bản sinh sản) đề cập đến quy trình tạo ra một sinh vật đa bào mới, di truyền giống hệt nhau. Về bản chất, hình thức nhân bản này là một phương pháp sinh sản vô tính, nơi mà việc thụ tinh hoặc tiếp xúc giữa trò chơi không diễn ra. Sinh sản vô tính là một hiện tượng tự nhiên ở nhiều loài, bao gồm hầu hết thực vật và một số loài côn trùng. Các nhà khoa học đã thực hiện một số thành tựu chính với nhân bản, bao gồm cả sinh sản vô tính của cừu và bò. Có rất nhiều tranh luận về đạo đức về việc có nên nhân bản hay không. Tuy nhiên, nhân bản, hoặc nhân giống vô tính, [17] đã được thực hành phổ biến trong thế giới làm vườn hàng trăm năm.

Làm vườn [ chỉnh sửa ]

Nhân giống cây từ giâm cành, chẳng hạn như cây nho, là một hình thức nhân bản cổ xưa

Thuật ngữ clone được sử dụng trong làm vườn để chỉ con cháu của một cây duy nhất được tạo ra bởi sinh sản thực vật hoặc apomixis. Nhiều giống cây trồng làm vườn là những dòng vô tính, có nguồn gốc từ một cá thể, nhân với một số quá trình khác với sinh sản hữu tính. [18] Ví dụ, một số giống nho châu Âu đại diện cho dòng vô tính đã được nhân giống trong hơn hai thiên niên kỷ. Các ví dụ khác là khoai tây và chuối [19] Ghép có thể được coi là nhân bản, vì tất cả các cành và cành đến từ ghép đều là một bản sao của một cá thể, nhưng loại nhân bản đặc biệt này chưa được kiểm tra về mặt đạo đức và thường được coi là một loại hoạt động hoàn toàn khác.

Nhiều cây, cây bụi, dây leo, dương xỉ và các cây lâu năm thân thảo khác tạo thành các thuộc địa vô tính một cách tự nhiên. Các bộ phận của một nhà máy riêng lẻ có thể bị tách rời bởi sự phân mảnh và phát triển để trở thành những cá thể vô tính riêng biệt. Một ví dụ phổ biến là trong sinh sản thực vật của rêu và gan vô tính gametophyte nhân bản bằng phương tiện gemmae. Một số cây có mạch máu, ví dụ: bồ công anh và một số loài cỏ linh thiêng cũng tạo thành hạt giống vô tính, được gọi là apomixis, dẫn đến quần thể vô tính của các cá thể di truyền giống hệt nhau.

Sự sinh sản [ sửa ]

Dẫn xuất dòng vô tính tồn tại trong tự nhiên ở một số loài động vật và được gọi là sinh sản sinh sản (sinh sản của một sinh vật mà không có bạn tình). Đây là một hình thức sinh sản vô tính chỉ được tìm thấy ở phụ nữ của một số loài côn trùng, động vật giáp xác, tuyến trùng, [20] cá (ví dụ cá mập đầu búa [21]), rồng Komodo [21] và thằn lằn. Sự tăng trưởng và phát triển xảy ra mà không cần thụ tinh bởi một người đàn ông. Trong thực vật, sự sinh sản có nghĩa là sự phát triển của một phôi thai từ một tế bào trứng không thụ tinh, và là một quá trình thành phần của apomixis. Trong các loài sử dụng hệ thống xác định giới tính XY, con cái sẽ luôn là con cái. Một ví dụ là kiến ​​lửa nhỏ ( Wasmannia auropunctata ), có nguồn gốc từ Trung và Nam Mỹ nhưng đã lan rộng khắp nhiều môi trường nhiệt đới.

Nhân bản nhân tạo của các sinh vật [ chỉnh sửa ]

Nhân bản nhân tạo của các sinh vật cũng có thể được gọi là nhân bản sinh sản .

Bước đầu tiên ]

Hans Spemann, một nhà phôi học người Đức đã được trao giải Nobel về Sinh lý học hoặc Y học vào năm 1935 để khám phá ra hiệu ứng hiện nay được gọi là cảm ứng phôi thai, được thực hiện bởi các bộ phận khác nhau của phôi, điều này dẫn đến sự phát triển của các nhóm tế bào thành các mô và cơ quan cụ thể. Năm 1928, ông và học trò của mình, Hilde Mangold, là người đầu tiên thực hiện chuyển nhân tế bào soma bằng cách sử dụng phôi lưỡng cư - một trong những bước đầu tiên hướng tới nhân bản. [22]

Phương pháp [ sửa ] [19659068] Nhân bản sinh sản thường sử dụng "chuyển nhân tế bào soma" (SCNT) để tạo ra những con vật giống hệt về mặt di truyền. Quá trình này đòi hỏi phải chuyển một hạt nhân từ tế bào người lớn hiến tặng (tế bào soma) đến một quả trứng mà từ đó hạt nhân đã được lấy ra, hoặc đến một tế bào từ một phôi bào mà từ đó hạt nhân đã được cắt bỏ. [23] Nếu trứng bắt đầu để chia bình thường nó được chuyển vào tử cung của người mẹ thay thế. Những dòng vô tính này không giống hệt nhau vì các tế bào soma có thể chứa các đột biến trong DNA hạt nhân của chúng. Ngoài ra, ti thể trong tế bào chất cũng chứa DNA và trong SCNT DNA ti thể này hoàn toàn từ trứng của người hiến tế bào chất, do đó hệ gen ty thể không giống như bộ gen của tế bào nhân tạo mà từ đó nó được tạo ra. Điều này có thể có ý nghĩa quan trọng đối với việc chuyển giao hạt nhân chéo trong đó không tương thích ty thể hạt nhân có thể dẫn đến tử vong.

Nhân tạo phôi tách hoặc ghép đôi phôi một kỹ thuật tạo ra cặp song sinh đơn hợp từ một phôi đơn, không được coi là giống như các phương pháp nhân bản khác. Trong quá trình đó, một phôi người hiến được chia thành hai phôi riêng biệt, sau đó có thể được chuyển qua phôi thai. Nó được thực hiện tối ưu ở giai đoạn 6 đến 8 tế bào, nơi nó có thể được sử dụng như một sự mở rộng của IVF để tăng số phôi có sẵn. [24] Nếu cả hai phôi đều thành công, nó sẽ làm tăng sinh đôi đơn nhân (giống hệt nhau) .

Dolly con cừu [ chỉnh sửa ]

Dolly, một con cừu Finn-Dorset, là động vật có vú đầu tiên đã được nhân bản thành công từ một tế bào soma trưởng thành. Dolly được hình thành bằng cách lấy một tế bào từ bầu vú của người mẹ sinh học 6 tuổi của cô [25] Phôi của Dolly được tạo ra bằng cách lấy tế bào và chèn nó vào trong buồng trứng cừu. Sau đó, phôi đã được đặt trong một con cừu cái đã trải qua một thai kỳ bình thường. [27] Cô được nhân bản tại Viện Roslin ở Scotland bởi các nhà khoa học Anh Sir Ian Wilmut và Keith Campbell và sống ở đó từ khi sinh năm 1996 cho đến khi bà qua đời năm 2003 khi lên sáu tuổi. Cô sinh ngày 5 tháng 7 năm 1996 nhưng không được công bố với thế giới cho đến ngày 22 tháng 2 năm 1997. [28] Những đồ trang sức nhồi bông của cô được đặt tại Bảo tàng Hoàng gia Edinburgh, một phần của Viện bảo tàng quốc gia Scotland [29]

Dolly đã được công khai quan trọng bởi vì nỗ lực cho thấy rằng vật liệu di truyền từ một tế bào trưởng thành cụ thể, được lập trình để thể hiện một tập con riêng biệt của các gen của nó, có thể được lập trình lại để phát triển một sinh vật hoàn toàn mới. Trước cuộc biểu tình này, John Gurdon đã chứng minh rằng hạt nhân từ các tế bào khác biệt có thể làm phát sinh toàn bộ sinh vật sau khi cấy vào một quả trứng nhân lên.

Nhân bản động vật có vú đầu tiên (kết quả là Dolly cừu) có tỷ lệ thành công là 29 phôi trên 277 trứng thụ tinh, tạo ra ba con cừu lúc sinh, một trong số đó đã sống. Trong một thí nghiệm bò liên quan đến 70 con bê nhân bản, một phần ba số con bê chết non. Con ngựa nhân bản thành công đầu tiên, Prometea, đã lấy 814 lần thử. Đáng chú ý, mặc dù lần đầu tiên [19456581] làm rõ ] nhái là loài ếch, không có loài ếch nhân bản nào được sinh ra từ tế bào hiến tế bào nhân trưởng thành soma.

Có những tuyên bố ban đầu rằng Dolly cừu có bệnh lý giống như lão hóa nhanh. Các nhà khoa học suy đoán rằng cái chết của Dolly vào năm 2003 liên quan đến việc rút ngắn các telomere, các phức DNA-protein bảo vệ sự kết thúc của các nhiễm sắc thể tuyến tính. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu khác, kể cả Ian Wilmut, người lãnh đạo nhóm đã nhân bản thành công Dolly, cho rằng sự chết sớm của Dolly do nhiễm trùng đường hô hấp không liên quan đến sự thiếu hụt với quá trình nhân bản. Ý tưởng này cho thấy hạt nhân không thể phục hồi được trong năm 2013 là đúng cho chuột. [31]

Dolly được đặt theo tên của diễn viên Dolly Parton bởi vì các tế bào được nhân bản tạo ra cô từ tuyến vú [32]

Loài được nhân bản [ sửa ]

Các kỹ thuật nhân bản hiện đại liên quan đến việc chuyển hạt nhân đã được thực hiện thành công trên một số loài. Các thử nghiệm đáng chú ý bao gồm:

 • Nòng nọc: (1952) Robert Briggs và Thomas J. King đã nhân bản thành công những con ếch báo phía bắc: ba mươi lăm phôi hoàn chỉnh và hai mươi bảy nòng nọc từ một trăm bốn chuyển hạt nhân thành công. [33] [19459014
 • Cá chép: (1963) Ở Trung Quốc, nhà tạo phôi Tong Dizhou sản xuất cá nhân bản vô tính đầu tiên trên thế giới bằng cách chèn DNA từ một tế bào cá chép đực vào một quả trứng từ cá chép. Ông xuất bản những phát hiện trong một tạp chí khoa học Trung Quốc [35]
 • Chuột: (1986) Một con chuột được nhân bản thành công từ một tế bào phôi sớm. Các nhà khoa học Liên Xô Chaylakhyan, Veprencev, Sviridova, và Nikitin đã nhái chuột "Masha". Nghiên cứu được công bố trên tạp chí "Biofizika" volume ХХХII, số 5 năm 1987. [ làm rõ cần thiết ] [36] [37] [19459014
 • Cừu: Đánh dấu loài động vật có vú đầu tiên được nhân bản vô tính (1984) từ các tế bào phôi sớm của Steen Willadsen. Megan và Morag [38] nhân bản từ các tế bào phôi khác biệt vào tháng 6 năm 1995 và Dolly cừu từ tế bào soma vào năm 1996. [39] [35]
 • Rhesus monkey: Tetra (Tháng 1 năm 2000) từ việc tách phôi và không chuyển giao hạt nhân. [40] [41]
 • Lợn: con lợn nhân bản đầu tiên (tháng 3 năm 2000). [42] Đến năm 2014, BGI ở Trung Quốc là sản xuất 500 con lợn nhân bản mỗi năm để thử nghiệm các loại thuốc mới [43]
 • Bò tót: (2001) là loài có nguy cơ tuyệt chủng đầu tiên. [44]
 • Gia súc: Alpha và Beta (nam, 2001) và (2005) Brazil [45]
 • Mèo: CopyCat "CC" (nữ, cuối 2001), Little Nicky, 2004, là con mèo đầu tiên được nhân bản vì lý do thương mại [46]
 • Rat: Ralph, con chuột nhân bản đầu tiên (2003) [47]
 • Mule: Idaho Gem, một con la john sinh ngày 4 tháng 5 năm 2003, là [48]
 • Ngựa: Prometea, một phụ nữ Haflinger sinh ngày 28 tháng 5 năm 2003, là bản sao ngựa đầu tiên. [49]
 • Chó: Snuppy, một con chó đực ở Afghanistan là con chó nhân bản đầu tiên (2005). [50]
 • Wolf: Snuwolf và Snuwolffy, hai con sói nữ nhân bản vô tính đầu tiên (2005) [51]
 • Trâu nước: Samrupa là trâu nước nhân bản đầu tiên . Nó được sinh ra vào ngày 6 tháng 2 năm 2009, tại Viện nghiên cứu Nhật ký quốc gia Karnal của Ấn Độ nhưng đã chết năm ngày sau đó do nhiễm trùng phổi. [52]
 • Pyrenean ibex (2009) là động vật tuyệt chủng đầu tiên được nhân bản vô tính trở lại với cuộc sống; bản sao sống trong bảy phút trước khi chết các khuyết tật phổi [53] [54]
 • Lạc đà: (2009) Injaz, là con lạc đà nhân bản đầu tiên. [55]
 • Chó Pashmina: (2012) Noori, là loài dê pashmina nhân bản đầu tiên. Các nhà khoa học tại khoa khoa học thú y và chăn nuôi của trường Đại học Khoa học Nông nghiệp và Công nghệ Shermir e-Kashmir đã nhân bản thành công con dê Pashmina đầu tiên (Noori) sử dụng kỹ thuật sinh sản tiên tiến dưới sự lãnh đạo của Riaz Ahmad Shah [56]
 • Dê: (2001) Các nhà khoa học thuộc Đại học Tây Bắc A & F đã nhân bản thành công con dê đầu tiên sử dụng tế bào cái trưởng thành. [57]
 • Ếch ăn sâu ếch Rheobatrachus silus được cho là đã tuyệt chủng kể từ năm 1983 được nhân bản ở Úc, mặc dù phôi đã chết sau một vài ngày [58]
 • Khỉ khỉ: ( 2017) Lần đầu tiên nhân bản thành công của một loài linh trưởng sử dụng chuyển hạt nhân, với sự ra đời của hai dòng vô tính sống, có tên là Zhong Zhong và Hua Hua. Tiến hành ở Trung Quốc vào năm 2017, và được báo cáo vào tháng 1 năm 2018. [59][60][61][62]

Nhân bản nhân bản [ sửa ]

Nhân bản nhân bản là tạo ra một bản sao di truyền của một con người. Thuật ngữ này thường được sử dụng để chỉ nhân bản nhân tạo, đó là sự sinh sản của các tế bào và mô của con người. Nó không đề cập đến quan niệm tự nhiên và việc sinh đôi giống hệt nhau. Khả năng nhân bản của con người đã gây ra nhiều tranh cãi. Những mối quan tâm đạo đức này đã khiến nhiều quốc gia thông qua luật pháp về nhân bản và tính hợp pháp của con người. Tính đến thời điểm hiện tại, các nhà khoa học không có ý định cố gắng sao chép mọi người và họ tin rằng kết quả của họ sẽ châm ngòi cho một cuộc thảo luận rộng rãi hơn về các luật và quy định mà thế giới cần để điều chỉnh nhân bản [63]

thảo luận về các loại nhân bản lý thuyết của con người là nhân bản điều trị nhân bản sinh sản . Nhân bản điều trị sẽ liên quan đến nhân bản tế bào từ một người để sử dụng trong y học và cấy ghép, và là một lĩnh vực hoạt động nghiên cứu, nhưng không phải là trong thực hành y tế bất cứ nơi nào trên thế giới, vào năm 2014 . Hai phương pháp phổ biến của nhân bản điều trị đang được nghiên cứu là chuyển gen hạt nhân tế bào soma và gần đây hơn là cảm ứng tế bào gốc đa năng. Nhân bản sinh sản sẽ liên quan đến việc tạo ra toàn bộ nhân bản vô tính, thay vì chỉ các tế bào hay mô cụ thể. [64]

Các vấn đề đạo đức của nhân bản [ sửa ]

Có nhiều vị trí đạo đức khác nhau về khả năng của nhân bản, đặc biệt là nhân bản. Trong khi nhiều người trong số những quan điểm này có nguồn gốc tôn giáo, thì những câu hỏi được đưa ra bởi nhân bản cũng phải đối mặt với những quan điểm thế tục. Quan điểm về nhân bản nhân bản là lý thuyết, vì nhân bản điều trị và sinh sản của con người không được sử dụng thương mại; động vật hiện đang được nhân bản trong các phòng thí nghiệm và trong chăn nuôi.

Ủng hộ hỗ trợ phát triển nhân bản điều trị để tạo ra mô và toàn bộ cơ quan để điều trị bệnh nhân không thể có được cấy ghép, [65] để tránh sự cần thiết của thuốc ức chế miễn dịch, [64] và để ngăn chặn các tác động của lão hóa. 19659128] Những người ủng hộ cho nhân bản sinh sản tin rằng cha mẹ không thể sinh sản nên được tiếp cận với công nghệ. [67]

Những người phản đối nhân bản có lo ngại rằng công nghệ chưa được phát triển đủ an toàn [68] và nó có thể dễ bị lạm dụng (dẫn đến việc tạo ra con người mà cơ quan và mô sẽ được thu hoạch), [69][70] cũng như mối quan tâm về cách các cá thể nhân bản có thể hòa nhập với gia đình và với xã hội nói chung [71] [72]

Các nhóm tôn giáo được chia, với một số phản đối công nghệ như chiếm đoạt "nơi của Thiên Chúa" và, đến mức độ phôi được sử dụng, phá hủy một cuộc sống con người e; [73] [74]

Nhân bản động vật bị phản đối bởi các nhóm động vật do số lượng động vật nhân bản vô tính bị dị tật trước khi chúng chết, [75][76] và trong khi thức ăn từ động vật nhân bản đã được FDA chấp thuận, [77][78] việc sử dụng nó bị phản đối bởi các nhóm liên quan đến an toàn thực phẩm [79][80][81]

. ] Chỉnh sửa ]

Nhân bản, hay chính xác hơn, việc tái thiết DNA chức năng từ các loài đã tuyệt chủng đã, trong nhiều thập kỷ, là một giấc mơ. Những tác động có thể xảy ra trong cuốn tiểu thuyết năm 1984 Carnosaur và tiểu thuyết 1990 Jurassic Park . [82][83] Kỹ thuật nhân bản hiện tại tốt nhất có tỷ lệ thành công trung bình là 9,4% [84] ( và cao tới 25% [31]) khi làm việc với các loài quen thuộc như chuột, [note 1] trong khi nhân bản động vật hoang dã thường ít hơn 1% thành công. [87] Một số ngân hàng mô đã tồn tại, bao gồm cả "Sở thú đông lạnh "tại vườn thú San Diego, để lưu trữ mô đông lạnh từ các loài hiếm nhất và nguy cấp nhất thế giới. [82] [88] [89]

Năm 2001, một con bò tên là Bessie đã sinh ra một con gaur châu Á nhân bản, một loài có nguy cơ bị tuyệt chủng, nhưng con bê đã chết sau hai ngày. Năm 2003, một banteng được nhân bản thành công, tiếp theo là ba con mèo rừng châu Phi từ một phôi đông lạnh. Những thành công này cung cấp hy vọng rằng các kỹ thuật tương tự (sử dụng các bà mẹ thay thế của một loài khác) có thể được sử dụng để nhân bản các loài đã tuyệt chủng. Dự đoán khả năng này, các mẫu mô từ cuối cùng bucardo (Pyrenean ibex) đã được đông lạnh trong nitơ lỏng ngay sau khi nó chết vào năm 2000. Các nhà nghiên cứu cũng đang xem xét nhân bản các loài nguy cấp như gấu trúc khổng lồ và cheetah.

Năm 2002, các nhà di truyền học tại Bảo tàng Úc đã thông báo rằng họ đã sao chép DNA của thylacine (hổ Tasmania), vào thời điểm tuyệt chủng trong khoảng 65 năm, sử dụng phản ứng chuỗi polymerase [90] Tuy nhiên, vào ngày 15 tháng 2 năm 2005 bảo tàng đã thông báo rằng nó đã dừng dự án sau khi các thử nghiệm cho thấy DNA của mẫu vật đã bị quá tải nghiêm trọng bởi chất bảo quản (ethanol). Vào ngày 15 tháng 5 năm 2005, dự án thylacine sẽ được hồi sinh, với sự tham gia mới của các nhà nghiên cứu ở New South Wales và Victoria.

Năm 2003, lần đầu tiên, một loài động vật đã tuyệt chủng, giống bò Pyrenean được đề cập ở trên được nhân bản tại Trung tâm Công nghệ Thực phẩm và Nghiên cứu Aragon, sử dụng nhân tế bào đông lạnh được bảo quản của các mẫu da từ năm 2001 và trứng dê trong nước. -. Ibex chết ngay sau khi sinh do các khuyết tật vật lý trong phổi [91]

Một trong những mục tiêu được mong đợi nhất cho nhân bản là một loài voi khổng lồ, nhưng nỗ lực trích xuất DNA từ voi ma mút đông lạnh đã được không thành công, mặc dù một đội chung của Nga-Nhật hiện đang làm việc hướng tới mục tiêu này. Vào tháng 1 năm 2011, Yomiuri Shimbun đã báo cáo rằng một nhóm các nhà khoa học do Akira Iritani thuộc Đại học Kyoto đứng đầu đã xây dựng dựa trên nghiên cứu của Tiến sĩ Wakayama, nói rằng họ sẽ trích xuất DNA từ thân thịt khổng lồ đã được bảo quản trong phòng thí nghiệm của Nga và chèn nó vào các tế bào trứng của một con voi châu Phi với hy vọng tạo ra một phôi voi khổng lồ. Các nhà nghiên cứu cho biết họ hy vọng sẽ tạo ra một con voi khổng lồ trong vòng sáu năm [92][93] Tuy nhiên, kết quả là, nếu có thể, sẽ là một giống voi voi khổng lồ chứ không phải là voi ma mút thực sự. [94] [94]

Các nhà khoa học tại trường Đại học Newcastle và Đại học New South Wales công bố vào tháng 3 năm 2013 rằng chính sự kiện này đã được công bố. loài ếch ăn trứng tuyệt chủng gần đây đã tuyệt chủng sẽ là chủ đề của một nỗ lực nhân bản để hồi sinh loài. [95]

Nhiều dự án "tuyệt chủng" như vậy được mô tả trong Dự án Phục hồi và Phục hồi của Quỹ Long Now. [96]

Tuổi thọ [ sửa ]

Sau một dự án kéo dài tám năm liên quan đến việc sử dụng kỹ thuật nhân bản tiên phong, các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã tạo ra 25 thế hệ chuột nhân bản khỏe mạnh với tuổi thọ bình thường, d [31][97] Các nguồn khác đã lưu ý rằng con của các dòng vô tính có xu hướng khỏe mạnh hơn các dòng vô tính ban đầu và không thể phân biệt được với động vật được tạo ra một cách tự nhiên. [98]

Dolly cừu được tạo ra từ một mẫu tế bào sáu tuổi từ một tuyến vú. Because of this, she aged quicker than other naturally born animals because she was started from already aging cells. She died prematurely at six years old, not only from her age but from respiratory issues and severe arthritis.[citation needed][dubious ]

A detailed study released in 2016 and less detailed studies by others suggest that once cloned animals get past the first month or two of life they are generally healthy. However, early pregnancy loss and neonatal losses are still greater with cloning than natural conception or assisted reproduction (IVF). Current research is attempting to overcome these problems.[32]

In popular culture[edit]

In Jurassic Park (1993), dinosaurs are resurrected through cloning for entertainment

Discussion of cloning in the popular media often presents the subject negatively. In an article in the 8 November 1993 article of Timecloning was portrayed in a negative way, modifying Michelangelo's Creation of Adam to depict Adam with five identical hands.[99]Newsweek's 10 March 1997 issue also critiqued the ethics of human cloning, and included a graphic depicting identical babies in beakers.[100]

The concept of cloning, particularly human cloning, has featured a wide variety of science fiction works. An early fictional depiction of cloning is Bokanovsky's Process which features in Aldous Huxley's 1931 dystopian novel Brave New World. The process is applied to fertilized human eggs in vitrocausing them to split into identical genetic copies of the original.[101][102] Following renewed interest in cloning in the 1950s, the subject was explored further in works such as Poul Anderson's 1953 story UN-Manwhich describes a technology called "exogenesis", and Gordon Rattray Taylor's book The Biological Time Bombwhich popularised the term "cloning" in 1963.[103]

Cloning is a recurring theme in a number of contemporary science fiction films, ranging from action films such as Jurassic Park (1993), Alien Resurrection (1997), The 6th Day (2000), Resident Evil (2002), Star Wars: Episode II (2002) and The Island (2005), to comedies such as Woody Allen's 1973 film Sleeper.[104]

The process of cloning is represented variously in fiction. Many works depict the artificial creation of humans by a method of growing cells from a tissue or DNA sample; the replication may be instantaneous, or take place through slow growth of human embryos in artificial wombs. In the long-running British television series Doctor Whothe Fourth Doctor and his companion Leela were cloned in a matter of seconds from DNA samples ("The Invisible Enemy", 1977) and then — in an apparent homage to the 1966 film Fantastic Voyage — shrunk to microscopic size in order to enter the Doctor's body to combat an alien virus. The clones in this story are short-lived, and can only survive a matter of minutes before they expire.[105] Science fiction films such as The Matrix and Star Wars: Episode II – Attack of the Clones have featured scenes of human foetuses being cultured on an industrial scale in mechanical tanks.[106]

Cloning humans from body parts is also a common theme in science fiction. Cloning features strongly among the science fiction conventions parodied in Woody Allen's Sleeperthe plot of which centres around an attempt to clone an assassinated dictator from his disembodied nose.[107] In the 2008 Doctor Who story "Journey's End", a duplicate version of the Tenth Doctor spontaneously grows from his severed hand, which had been cut off in a sword fight during an earlier episode.[108]

After the death of her beloved 14-year old Coton de Tulear named Samantha in late 2017, Barbra Streisand announced that she had cloned the dog, and was now "waiting for [the two cloned pups] to get older so [she] can see if they have [Samantha's] brown eyes and her seriousness." [109] The operation cost $50,000 through the pet cloning company ViaGen.

Cloning and identity[edit]

Science fiction has used cloning, most commonly and specifically human cloning, to raise the controversial questions of identity.[110][111]A Number is a 2002 play by English playwright Caryl Churchill which addresses the subject of human cloning and identity, especially nature and nurture. The story, set in the near future, is structured around the conflict between a father (Salter) and his sons (Bernard 1, Bernard 2, and Michael Black) – two of whom are clones of the first one. A Number was adapted by Caryl Churchill for television, in a co-production between the BBC and HBO Films.[112]

In 2012, a Japanese television series named "Bunshin" was created. The story's main character, Mariko, is a woman studying child welfare in Hokkaido. She grew up always doubtful about the love from her mother, who looked nothing like her and who died nine years before. One day, she finds some of her mother's belongings at a relative's house, and heads to Tokyo to seek out the truth behind her birth. She later discovered that she was a clone.[113]

In the 2013 television series Orphan Blackcloning is used as a scientific study on the behavioral adaptation of the clones.[114] In a similar vein, the book The Double by Nobel Prize winner José Saramago explores the emotional experience of a man who discovers that he is a clone.[115]

Cloning as resurrection[edit]

Cloning has been used in fiction as a way of recreating historical figures. In the 1976 Ira Levin novel The Boys from Brazil and its 1978 film adaptation, Josef Mengele uses cloning to create copies of Adolf Hitler.[116]

In Michael Crichton's 1990 novel Jurassic Parkwhich spawned a series of Jurassic Park feature films, a bioengineering company develops a technique to resurrect extinct species of dinosaurs by creating cloned creatures using DNA extracted from fossils. The cloned dinosaurs are used to populate the Jurassic Park wildlife park for the entertainment of visitors. The scheme goes disastrously wrong when the dinosaurs escape their enclosures. Despite being selectively cloned as females to prevent them from breeding, the dinosaurs develop the ability to reproduce through parthenogenesis.[117]

Cloning for warfare[edit]

The use of cloning for military purposes has also been explored in several fictional works. In Doctor Whoan alien race of armour-clad, warlike beings called Sontarans was introduced in the 1973 serial "The Time Warrior". Sontarans are depicted as squat, bald creatures who have been genetically engineered for combat. Their weak spot is a "probic vent", a small socket at the back of their neck which is associated with the cloning process.[118] The concept of cloned soldiers being bred for combat was revisited in "The Doctor's Daughter" (2008), when the Doctor's DNA is used to create a female warrior called Jenny.[119]

The 1977 film Star Wars was set against the backdrop of a historical conflict called the Clone Wars. The events of this war were not fully explored until the prequel films Attack of the Clones (2002) and Revenge of the Sith (2005), which depict a space war waged by a massive army of heavily armoured clone troopers that leads to the foundation of the Galactic Empire. Cloned soldiers are "manufactured" on an industrial scale, genetically conditioned for obedience and combat effectiveness. It is also revealed that the popular character Boba Fett originated as a clone of Jango Fett, a mercenary who served as the genetic template for the clone troopers.[120][121]

Cloning for exploitation[edit]

A recurring sub-theme of cloning fiction is the use of clones as a supply of organs for transplantation. The 2005 Kazuo Ishiguro novel Never Let Me Go and the 2010 film adaption[122] are set in an alternate history in which cloned humans are created for the sole purpose of providing organ donations to naturally born humans, despite the fact that they are fully sentient and self-aware. The 2005 film The Island[123] revolves around a similar plot, with the exception that the clones are unaware of the reason for their existence.

The exploitation of human clones for dangerous and undesirable work was examined in the 2009 British science fiction film Moon.[124] In the futuristic novel Cloud Atlas and subsequent film, one of the story lines focuses on a genetically-engineered fabricant clone named Sonmi~451, one of millions raised in an artificial "wombtank," destined to serve from birth. She is one of thousands created for manual and emotional labor; Sonmi herself works as a server in a restaurant. She later discovers that the sole source of food for clones, called 'Soap', is manufactured from the clones themselves.[125]

See also[edit]

 1. ^ One news article in 2014 reported success rates of 70-80 percent for cloning pigs by BGI, a Chinese company[85] and in another news article in 2015 a Korean Company, Sooam Biotech, claimed 40 percent success rates with cloning dogs[86]

References[edit]

 1. ^ de Candolle, A. (1868). Laws of Botanical Nomenclature adopted by the International Botanical Congress held at Paris in August 1867; together with an Historical Introduction and Commentary by Alphonse de Candolle, Translated from the French. translated by H.A. Weddell. London: L. Reeve and Co.:21, 43
 2. ^ "Torrey Botanical Club: Volumes 42–45". Torreya. 42–45: 133. 1942
 3. ^ American Association for the Advancement of Science (1903). Science. Moses King. pp. 502–. Retrieved 8 October 2010.
 4. ^ "Tasmanian bush could be oldest living organism". Discovery Channel. Archived from the original on 23 July 2006. Retrieved 2008-05-07.
 5. ^ "Ibiza's Monster Marine Plant". Ibiza Spotlight. Archived from the original on 26 December 2007. Retrieved 2008-05-07.
 6. ^ DeWoody, J.; Rowe, C.A.; Hipkins, V.D.; Mock, K.E. (2008). ""Pando" Lives: Molecular Genetic Evidence of a Giant Aspen Clone in Central Utah". Western North American Naturalist. 68 (4): 493–497. doi:10.3398/1527-0904-68.4.493.
 7. ^ Mock, K.E., Rowe, C.A., Hooten, M.B., Dewoody, J., Hipkins, V.D. (2008). "Blackwell Publishing Ltd Clonal dynamics in western North American aspen (Populus tremuloides)". U.S. Department of Agriculture, Oxford, UK : Blackwell Publishing Ltd. p. 17. Retrieved 2013-12-05.
 8. ^ Peter J. Russel (2005). iGenetics: A Molecular Approach. San Francisco, California, United States of America: Pearson Education. ISBN 978-0-8053-4665-7.
 9. ^ McFarland, Douglas (2000). "Preparation of pure cell cultures by cloning". Methods in Cell Science. 22 (1): 63–66. doi:10.1023/A:1009838416621. PMID 10650336.
 10. ^ Gil, Gideon (2008-01-17). "California biotech says it cloned a human embryo, but no stem cells produced". Boston Globe.
 11. ^ a b Halim, N. (September 2002). "Extensive new study shows abnormalities in cloned animals". Massachusetts institute of technology. Retrieved October 31, 2011.
 12. ^ Plus, M. (2011). "Fetal development". Nlm.nih.gov. Retrieved October 31, 2011.
 13. ^ a b c d e f g Latham, K. E. (2005). "Early and delayed aspects of nuclear reprogramming during cloning" (PDF). Biology of the Cell. pp. 97, 119–132. Archived from the original (PDF) on 2 August 2014.
 14. ^ Campbell KH, McWhir J, Ritchie WA, Wilmut I (March 1996). "Sheep cloned by nuclear transfer from a cultured cell line". Nature. 380 (6569): 64–6. doi:10.1038/380064a0. PMID 8598906.
 15. ^ Shukman, David (14 January 2014) China cloning on an 'industrial scale' BBC News Science and Environment, Retrieved 10 April 2014
 16. ^ Zastrow, Mark (8 February 2016). "Inside the cloning factory that creates 500 new animals a day". New Scientist. Retrieved 23 February 2016.
 17. ^ "Asexual Propagation". Aggie-horticulture.tamu.edu. Retrieved 2010-08-04.
 18. ^ Sagers, Larry A. (2 March 2009) Proliferate favorite trees by grafting, cloning Archived 1 March 2014 at the Wayback Machine. Utah Stae University, Deseret News (Salt Lake City) Retrieved 21 February 2014
 19. ^ Perrier, X.; De Langhe, E.; Donohue, M.; Lentfer, C.; Vrydaghs, L.; Bakry, F.; Carreel, F.; Hippolyte, I.; Horry, J. -P.; Jenny, C.; Lebot, V.; Risterucci, A. -M.; Tomekpe, K.; Doutrelepont, H.; Ball, T.; Manwaring, J.; De Maret, P.; Denham, T. (2011). "Multidisciplinary perspectives on banana (Musa spp.) domestication" (PDF). Proceedings of the National Academy of Sciences. 108 (28): 11311–11318. doi:10.1073/pnas.1102001108. PMC 3136277. PMID 21730145. Archived from the original (PDF) on 2013-07-04.
 20. ^ Castagnone-Sereno P, et al. Diversity and evolution of root-knot nematodes, genus Meloidogyne: new insights from the genomic era Annu Rev Phytopathol. 2013;51:203-20
 21. ^ a b Shubin, Neil (24 February 2008) Birds Do It. Bees Do It. Dragons Don’t Need To New York Times, Retrieved 21 February 2014
 22. ^ De Robertis, EM (April 2006). "Spemann's organizer and self-regulation in amphibian embryos". Nature Reviews. Molecular Cell Biology. 7 (4): 296–302. doi:10.1038/nrm1855. PMC 2464568. PMID 16482093.. See Box 1: Explanation of the Spemann-Mangold experiment
 23. ^ "Cloning Fact Sheet". Human Genome Project Information. Archived from the original on 2 May 2013. Retrieved 25 October 2011.
 24. ^ Illmensee K, Levanduski M, Vidali A, Husami N, Goudas VT (February 2009). "Human embryo twinning with applications in reproductive medicine". Fertil. Steril. 93 (2): 423–7. doi:10.1016/j.fertnstert.2008.12.098. PMID 19217091.
 25. ^ Rantala, Milgram, M., Arthur (1999). Cloning: For and Against. Chicago, Illinois: Carus Publishing Company. p. 1. ISBN 978-0-8126-9375-1.
 26. ^ Swedin, Eric. "Cloning". CredoReference. Retrieved 23 September 2013.
 27. ^ Lassen, J.; Gjerris, M.; Sandøe, P. (2005). "After Dolly—Ethical limits to the use of biotechnology on farm animals". Theriogenology. 65 (5): 992–1004. doi:10.1016/j.theriogenology.2005.09.012. PMID 16253321.
 28. ^ Swedin, Eric. "Cloning". CredoReference. Science in the Contemporary World. Retrieved 23 September 2013.
 29. ^ TV documentary Visions Of The Future part 2 shows this process, explores the social implicatins of cloning and contains footage of monoculture in livestock
 30. ^ Gurdon J (Apr 1962). "Adult frogs derived from the nuclei of single somatic cells". Dev. Biol. 4 (2): 256–73. doi:10.1016/0012-1606(62)90043-x. PMID 13903027.
 31. ^ a b c Wakayama S1, Kohda T, Obokata H, Tokoro M, Li C, Terashita Y, Mizutani E, Nguyen VT, Kishigami S, Ishino F, Wakayama T (7 March 2013). "Successful serial recloning in the mouse over multiple generations". Cell Stem Cell. 12 (3): 293–7. doi:10.1016/j.stem.2013.01.005. PMID 23472871.
 32. ^ a b BBC. 22 February 2008. BBC On This Day: 1997: Dolly the sheep is cloned
 33. ^ "ThinkQuest". Archived from the original on 23 October 2012. Retrieved 3 May 2015.
 34. ^ "Robert W. Briggs". National Academies Press. Retrieved 1 December 2012.
 35. ^ a b "Bloodlines timeline". PBS.org.
 36. ^ Chaylakhyan, Levon (1987). "Электростимулируемое слияние клеток в клеточной инженерии". Биофизика. ХХХII (5): 874–887. Archived from the original on 11 September 2016.
 37. ^ "Кто изобрел клонирование?". Archived from the original on 2004-12-23. (Russian)
 38. ^ "Gene Genie | BBC World Service". Bbc.co.uk. 2000-05-01. Retrieved 2010-08-04.
 39. ^ McLaren A (2000). "Cloning: pathways to a pluripotent future". Science. 288 (5472): 1775–80. doi:10.1126/science.288.5472.1775. PMID 10877698.
 40. ^ CNN. Researchers clone monkey by splitting embryo 2000-01-13. Retrieved 2008-08-05.
 41. ^ Dean Irvine (2007-11-19). "You, again: Are we getting closer to cloning humans? - CNN.com". Edition.cnn.com. Retrieved 2010-08-04.
 42. ^ Grisham, Julie (April 2000). "Pigs cloned for first time". Nature Biotechnology. 18 (4): 365. doi:10.1038/74335.
 43. ^ Shukman, David (14 January 2014) China cloning on an 'industrial scale' BBC News Science and Environment, Retrieved 14 January 2014
 44. ^ "First cloned endangered species dies 2 days after birth". CNN. 12 January 2001. Retrieved 30 April 2010.
 45. ^ Camacho, Keite. Embrapa clona raça de boi ameaçada de extinção. Agência Brasil. 2005-05-20. (Portuguese) Retrieved 2008-08-05
 46. ^ "Americas | Pet kitten cloned for Christmas". Tin tức BBC. 2004-12-23. Retrieved 2010-08-04.
 47. ^ "Rat called Ralph is latest clone". BBC News. 25 September 2003. Retrieved 30 April 2010.
 48. ^ Associated Press 25 August 2009 (2009-08-25). "Gordon Woods dies at 57; Veterinary scientist helped create first cloned mule". latimes.com. Retrieved 2010-08-04.
 49. ^ "World's first cloned horse is born – 06 August 2003". New Scientist. Retrieved 2010-08-04.
 50. ^ "First Dog Clone". News.nationalgeographic.com. Retrieved 2010-08-04.
 51. ^ (1 September 2009) World's first cloned wolf dies Phys.Org, Retrieved 9 April 2015
 52. ^ Sinha, Kounteya (2009-02-13). "India clones world's first buffalo". The Times of India. Retrieved 2010-08-04.
 53. ^ Note: The Pyrenean ibex is an extinct sub-species; the broader species, the Spanish ibex, is thriving. Peter Maas. Pyrenean Ibex – Capra pyrenaica pyrenaica Archived 27 June 2012 at the Wayback Machine. at The Sixth Extinction]. Last updated 15 April 2012.
 54. ^ Extinct ibex is resurrected by cloning, The Daily Telegraph, 31 January 2009
 55. ^ Spencer, Richard (14 April 2009). "World's first cloned camel unveiled in Dubai". London: Telegraph.co.uk. Retrieved 15 April 2009.
 56. ^ Ishfaq-ul-Hassan (15 March 2012). "India gets its second cloned animal Noorie, a pashmina goat". Kashmir, India: DNA.
 57. ^ "家畜体细胞克隆技术取得重大突破 ——成年体细胞克隆山羊诞生".
 58. ^ Hickman, L. "Scientists clone extinct frog – Jurassic Park here we come?". The Guardian. Retrieved July 10, 2016.
 59. ^ Liu, Zhen; et al. (24 January 2018). "Cloning of Macaque Monkeys by Somatic Cell Nuclear Transfer". Cell. 172 (4): 881–887.e7. doi:10.1016/j.cell.2018.01.020. PMID 29395327. Retrieved 24 January 2018.
 60. ^ Normile, Dennis (24 January 2018). "These monkey twins are the first primate clones made by the method that developed Dolly". Science. doi:10.1126/science.aa1066 (inactive 2018-09-07). Retrieved 24 January 2018.
 61. ^ Briggs, Helen (24 January 2018). "First monkey clones created in Chinese laboratory". BBC News. Retrieved 24 January 2018.
 62. ^ Associated Press (24 January 2018). "Scientists Successfully Clone Monkeys; Are Humans Up Next?". The New York Times. Retrieved 24 January 2018.
 63. ^ Martinez, Bobby. "WATCH: Scientists clone monkeys using technique that created Dolly the sheep". Fox61. fox61. Retrieved 26 January 2018.
 64. ^ a b Kfoury, C (July 2007). "Therapeutic cloning: promises and issues". Mcgill J Med. 10 (2): 112–20. PMC 2323472. PMID 18523539.
 65. ^ "Cloning Fact Sheet". U.S. Department of Energy Genome Program. 2009-05-11. Archived from the original on 2013-05-02.
 66. ^ de Grey, Aubrey; Rae, Michael (September 2007). Ending Aging: The Rejuvenation Breakthroughs that Could Reverse Human Aging in Our Lifetime. New York, NY: St. Martin's Press, 416 pp. ISBN 0-312-36706-6.
 67. ^ Staff, Times Higher Education. 10 August 2001 In the news: Antinori and Zavos
 68. ^ "AAAS Statement on Human Cloning".
 69. ^ McGee, G. (October 2011). "Primer on Ethics and Human Cloning". American Institute of Biological Sciences. Archived from the original on 23 February 2013.
 70. ^ "Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights". UNESCO. 1997-11-11. Retrieved 2008-02-27.
 71. ^ McGee, Glenn (2000). 'The Perfect Baby: Parenthood in the New World of Cloning and Genetics.' Lanham: Rowman & Littlefield.
 72. ^ Havstad JC (2010). "Human reproductive cloning: a conflict of liberties". Bioethics. 24 (2): 71–7. doi:10.1111/j.1467-8519.2008.00692.x. PMID 19076121.
 73. ^ Bob Sullivan, Technology correspondent for MSNBC. November 262003 Religions reveal little consensus on cloning – Health – Special Reports – Beyond Dolly: Human Cloning
 74. ^ William Sims Bainbridge, Ph.D. Religious Opposition to Cloning Journal of Evolution and Technology – Vol. 13 – October 2003
 75. ^ Staff, Humane Society Cloning
 76. ^ Sean Poulter for the Daily Mail. 26 November 2010. Clone farming would introduce cruelty on a massive scale, say animal welfare groups
 77. ^ Watanabe, S (Sep 2013). "Effect of calf death loss on cloned cattle herd derived from somatic cell nuclear transfer: clones with congenital defects would be removed by the death loss". Animal Science Journal. 84 (9): 631–8. doi:10.1111/asj.12087. PMID 23829575.
 78. ^ "FDA says cloned animals are OK to eat". NBCNews.com. Báo chí liên quan. 28 December 2006.
 79. ^ "An HSUS Report: Welfare Issues with Genetic Engineering and Cloning of Farm Animals" (PDF). Humane Society of the United States.
 80. ^ "Not Ready for Prime Time: FDA's Flawed Approach to Assessing the Safety of Food from Animal Clones" (PDF). Center for Food Safety. March 2007. Archived from the original (PDF) on 30 June 2007.(PDF)
 81. ^ Hansen, Michael (2007-04-27). "Comments of Consumers Union to US Food and Drug Administration on Docket No. 2003N-0573, Draft Animal Cloning Risk Assessment" (PDF). Consumers Union.
 82. ^ a b Holt, W. V., Pickard, A. R., & Prather, R. S. (2004) Wildlife conservation and reproductive cloning. Reproduction, 126.
 83. ^ Ehrenfeld, David (2006). "Transgenics and Vertebrate Cloning as Tools for Species Conservation". Conservation Biology. 20 (3): 723–732. doi:10.1111/j.1523-1739.2006.00399.x. PMID 16909565.
 84. ^ Ono T, Li C, Mizutani E, Terashita Y, Yamagata K, Wakayama T (Dec 2010). "Inhibition of class IIb histone deacetylase significantly improves cloning efficiency in mice". Biol. Reprod. 83 (6): 929–37. doi:10.1095/biolreprod.110.085282. PMID 20686182.
 85. ^ Shukman, David (14 January 2014) China cloning on an 'industrial scale' BBC News Science and Environment, Retrieved 27 February 2016
 86. ^ Baer, Drake (8 September 2015). "This Korean lab has nearly perfected dog cloning, and that's just the start". Tech Insider, Innovation. Retrieved 27 February 2016.
 87. ^ Ferris Jabr for Scientific American. 11 March 2013. Will cloning ever saved endangered species?
 88. ^ Heidi B. Perlman (2000-10-08). "Scientists Close on Extinct Cloning". The Washington Post. Associated Press.
 89. ^ Pence, Gregory E. (2005). Cloning After Dolly: Who's Still Afraid?. Rowman & Littlefield. ISBN 978-0-7425-3408-7.
 90. ^ Holloway, Grant (2002-05-28). "Cloning to revive extinct species". CNN.com.
 91. ^ Gray, Richard; Dobson, Roger (31 January 2009). "Extinct ibex is resurrected by cloning". The Telegraph. London. Retrieved 2009-02-01.
 92. ^ "Scientists 'to clone mammoth'". Tin tức BBC. 2003-08-18.
 93. ^ "BBC News". Bbc.co.uk. 2011-12-07. Retrieved 2012-08-19.
 94. ^ a b "Когда вернутся мамонты" ("When the Mammoths Return"), February 5, 2015 (retrieved September 6, 2015)
 95. ^ Yong, Ed (2013-03-15). "Resurrecting the Extinct Frog with a Stomach for a Womb". National Geographic. Retrieved 2013-03-15.
 96. ^ "Long Now Foundation, Revive and Restore Project".
 97. ^ "Generations of Cloned Mice With Normal Lifespans Created: 25th Generation and Counting". Science Daily. 7 March 2013. Retrieved 8 March 2013.
 98. ^ Carey, Nessa (2012). The Epigenetics Revolution. London, UK: Icon Books Ltd. pp. 149–150. ISBN 978-184831-347-7.
 99. ^ "TIME Magazine – U.S. Edition – Vol. 142 No. 19". 8 November 1993. Archived from the original on 5 November 2017. Retrieved 5 November 2017.
 100. ^ "Today The Sheep…". Newsweek. 9 March 1997. Retrieved 5 November 2017.
 101. ^ Huxley, Aldous; "Brave New World and Brave New World Revisited"; p. 19; HarperPerennial, 2005.
 102. ^ Bhelkar, Ratnakar D. (2009). Science Fiction: Fantasy and Reality. Atlantic Publishers & Dist. p. 58. ISBN 9788126910366. Retrieved 4 November 2017.
 103. ^ Stableford, Brian M. (2006). "Clone". Science Fact and Science Fiction: An Encyclopedia. Taylor & Francis. pp. 91–92. ISBN 9780415974608.
 104. ^ planktonrules (17 December 1973). "Sleeper (1973)". IMDb. Retrieved 3 May 2015.
 105. ^ Muir, John Kenneth (2007). A Critical History of Doctor Who on Television. McFarland. tr. 258–9. ISBN 9781476604541. Retrieved 4 November 2017.
 106. ^ Mumford, James (2013). Ethics at the Beginning of Life: A Phenomenological Critique. OUP Oxford. p. 108. ISBN 978-0199673964. Retrieved 6 November 2017.
 107. ^ Humber, James M.; Almeder, Robert (1998). Human Cloning. Springer Science & Business Media. p. 10. ISBN 9781592592050. Retrieved 6 November 2017.
 108. ^ Lewis, Courtland; Smithka, Paula (2010). "What's Continuity without Persistence?". Doctor Who and Philosophy: Bigger on the Inside. Open Court. trang 32–33. ISBN 9780812697254. Retrieved 4 November 2017.
 109. ^ "Twice as nice: Barbra Streisand cloned her beloved dog and has 2 new pups". CBC News. Retrieved 2018-03-01.
 110. ^ Hopkins, Patrick (1998). "How Popular media represent cloning as an ethical problem" (PDF). The Hastings Center Report. 28 (2): 6–13. doi:10.2307/3527566. JSTOR 3527566. PMID 9589288.
 111. ^ "Yvonne A. De La Cruz ''Science Fiction Storytelling and Identity: Seeing the Human Through Android Eyes''" (PDF). Retrieved 2012-08-19.
 112. ^ "Uma Thurman, Rhys Ifans and Tom Wilkinson star in two plays for BBC Two" (Press release). BBC. 2008-06-19. Retrieved 2008-09-09.
 113. ^ "Review of Bunshin".
 114. ^ foreverbounds. "Orphan Black (TV Series 2013– )". IMDb. Retrieved 3 May 2015.
 115. ^ Banville, John (2004-10-10). "'The Double': The Tears of a Clone". The New York Times. Retrieved 14 January 2015.
 116. ^ Christian Lee Pyle (CLPyle) (12 October 1978). "The Boys from Brazil (1978)". IMDb. Retrieved 3 May 2015.
 117. ^ Cohen, Daniel (2002). Cloning. Millbrook Press. ISBN 9780761328025. Retrieved 4 November 2017.
 118. ^ Thompson, Dave (2013). Doctor Who FAQ: All That's Left to Know About the Most Famous Time Lord in the Universe. Hal Leonard Corporation. ISBN 9781480342958. Retrieved 4 November 2017.
 119. ^ Barr, Jason; Mustachio, Camille D. G. (2014). The Language of Doctor Who: From Shakespeare to Alien Tongues. Rowman & Littlefield. p. 219. ISBN 9781442234819. Retrieved 5 November 2017.
 120. ^ McDonald, Paul F. (2013). "The Clones". The Star Wars Heresies: Interpreting the Themes, Symbols and Philosophies of Episodes I, II and III. McFarland. pp. 167–171. ISBN 9780786471812. Retrieved 4 November 2017.
 121. ^ compel_bast (15 August 2008). "Star Wars: The Clone Wars (2008)". IMDb. Retrieved 3 May 2015.
 122. ^ espenshade55 (11 February 2011). "Never Let Me Go (2010)". IMDb. Retrieved 3 May 2015.
 123. ^ "The Island (2005)". IMDb. 22 July 2005. Retrieved 3 May 2015.
 124. ^ larry-411 (17 July 2009). "Moon (2009)". IMDb. Retrieved 3 May 2015.
 125. ^ "Technology News – 2017 Innovations and Future Tech".

External links[edit]

start.txt · Last modified: 2018/11/20 07:39 (external edit)